Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

Xem với cỡ chữ
Ngày 22.11, tại Hà Nội, Tổ công tác của Thủ tướng đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giao về công tác rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và việc bãi bỏ văn bản quy phạm trái pháp luật.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật là yêu cầu và nguyên tắc cơ bản trong quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh những kết quả đạt được, thì cũng cần thẳng nhìn nhận hệ thống pháp luật còn những tồn tại, hạn chế trong đó có những vấn đề chậm khắc phục dẫn đến thay vì tạo thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thì lại làm chậm hoặc cản trở sự phát triển. Nếu chúng ta làm tốt làm đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thì chắc bức tranh đã khác, doanh nghiệp và người dân không phải than phiều nhiều về pháp luật.


Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp Đồng Ngọc Ba cho biết, kết quả rà soát văn bản của các bộ, ngành, địa phương trong 3 năm 2016, 2017, 2018 (trừ Bộ Kế hoạch – Đầu tư; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Ngoại giao; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông) tại các bộ cơ quan ngang bộ đã rà soát được 21.952/21.952 văn bản; số văn bản kiến nghị xử lý: 4.394 văn bản; trong đó số văn bản đã xử lý là 3.856; chưa xử lý: 538 văn bản. Tại địa phương, tổng số văn bản phải được rà soát là 146.811 văn bản; số văn bản được rà soát 144.281 văn bản; số văn bản kiến nghị xử lý là 26.112 văn bản; số văn bản được xử lý là 23.322; số văn bản chưa xử lý là 3.790 văn bản.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành cũng đã cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động rà soát kiểm tra văn bản từng năm, bám sát vào hoạt động xây dựng, ban hành văn bản, việc xử lý các văn bản trái pháp luật; đồng thời đề cập đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức kiểm tra như: nhân lực mỏng, thiếu kinh nghiệm; thiếu văn bản hướng dẫn việc kiểm tra văn bản kịp thời trong bối cảnh văn bản ban hành ngày càng nhiều… Từ thực tế này, đại diện Bộ Tư pháp cho rằng, các bộ, ngành cần tăng cường trách nhiệm đối với công tác kiểm tra xử lý và rà soát, hệ thống văn bản; thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn; kịp thời phối hợp đề xuất với Bộ Tư pháp, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tế …

Tin và ảnh : Phùng Hương