Tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam chu đáo, an toàn 

Xem với cỡ chữ
Ngày 7.8 Văn phòng Chính phủ có thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, đánh giá cao các bộ, cơ quan đã chủ động, tích cực triển khai công tác chuẩn bị Đại hội theo Kế hoạch được phê duyệt. Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội và Tiểu ban giúp việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện tốt, xây dựng phương án, kịch bản chi tiết về hậu cần, lễ tân, y tế, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền, khánh tiết, thi đua - khen thưởng, quyết tâm tổ chức Đại hội chu đáo, an ninh, an toàn, có điểm nhấn, thành công rực rỡ với chủ đề đã được thống nhất là: “Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”, cùng với chuỗi các hoạt động, sự kiện lớn của đất nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về thời gian tổ chức Đại hội, Phó Thủ tướng đồng ý về chủ trương, giao Ủy ban Dân tộc chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư về thời gian tổ chức Đại hội bảo đảm phù hợp, nối tiếp với Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

Về các hoạt động trong Chương trình Đại hội, Phó Thủ tướng cơ bản nhất trí, giao Ủy ban Dân tộc (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội) tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự họp về tổ chức đoàn dâng hương tại Đền Hùng, đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng ý tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật “Con đường văn hóa” và hòa tấu nhạc cụ dân tộc…

Anh Quân