Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng giám sát tại Thái Bình

Tính toán cụ thể việc tinh giảm giáo viên 

Xem với cỡ chữ
Từ thực tiễn địa phương, huyện Quỳnh Phụ kiến nghị cần tính toán cụ thể việc tinh giảm giáo viên các đơn vị sự nghiệp công lập để không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học; có cơ chế, chính sách để tăng cường các nguồn kinh phí, chương trình mục tiêu quốc gia về tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia…

Chiều 15.9, Tổ công tác số 1, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã làm việc với UBND huyện Quỳnh Phụ về thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Tuyết làm Tổ trưởng Tổ công tác, chủ trì buổi làm việc
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết, Tổ trưởng Tổ công tác, chủ trì buổi làm việc

Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, từ năm 2018 - 2019, Quỳnh Phụ đã thực hiện sáp nhập giảm 26 trường. Hiện nay toàn huyện có 90 đơn vị trường học, gồm 38 trường mầm non, 14 trường tiểu học, 14 trường THCS, 24 trường tiểu học và THCS; 37 trung tâm học tập cộng đồng trực thuộc UBND xã, thị trấn, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 5 trường THPT (trong đó có 3 trường công lập).

Công tác giáo dục ngày càng được quan tâm, hoạt động có kỷ cương, nền nếp; học sinh được bảo đảm an toàn, được hưởng quyền học tập bình đẳng và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục huyện Quỳnh Phụ dẫn đầu 8 huyện, thành phố của Thái Bình.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ Phạm Hồng Thái báo cáo với Đoàn giám sát
Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ Phạm Hồng Thái báo cáo với Đoàn giám sát

Hệ thống cơ sở vật chất các đơn vị trường học cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học, trường học kiên cố, bảo đảm an toàn. 100% trường đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Việc huy động các nguồn lực xã hội được thực hiện hiệu quả, năm học 2019 - 2020, kinh phí xã hội hóa là 5.450 triệu đồng…

Về văn hóa, thể thao và du lịch, công tác kiểm kê, phân loại, xếp hạng, khoanh vùng, phân cấp quản lý và việc trùng tu, tôn tạo di tích được thực hiện tốt theo quy định. Huyện Quỳnh Phụ có 487 di tích lịch sử văn hóa nằm trong danh mục kiểm kê, trong đó có 17 di tích, cụm di tích cấp quốc gia, 89 di tích cấp tỉnh. Số tiền huy động được thông qua xã hội hóa cho hoạt động tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích hàng năm từ 20 - 25 tỷ đồng, tiêu biểu như khu di tích đình, đền, bến tượng A Sào, đền Đồng Bằng, đền Lộng Khê, đề La Vân…

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển khá toàn diện và có sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với phong trào Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ. Đến nay đã thành lập được 295 CLB thể thao, hàng năm tổ chức được 10 giải thể thao quy mô toàn huyện, 200 giải thể thao cấp xã…

Đoàn giám sát khảo sát tại khu di tích lịch sử văn hóa Đình, đền, bến tượng À Sào, huyện Quỳnh Phụ
Đoàn giám sát khảo sát tại khu di tích lịch sử văn hóa Đình, đền, bến tượng A Sào, huyện Quỳnh Phụ

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện trên tinh thần đạo pháp dân tộc - xã hội chủ nghĩa, quan hệ giữa các tôn giáo đoàn kết, giữa tín đồ các tôn giáo và người dân gắn kết. Toàn huyện có 1.361 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 98 cơ sở được xếp hạng di tích lịch sử.

Quỳnh Phụ cũng có nhiều biện pháp trong tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đối với thanh niên, chú trọng chương trình phát triển, đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp; thường xuyên quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn… Các chế độ, chính sách an sinh - xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em được thực hiện đồng bộ, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời…

Từ thực tiễn địa phương, huyện Quỳnh Phụ kiến nghị cần có tính toán cụ thể đối với việc tinh giảm giáo viên các đơn vị sự nghiệp công lập để không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học; có cơ chế, chính sách để tăng cường các nguồn kinh phí, chương trình mục tiêu quốc gia về tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia; tăng mức đầu tư cho việc chống xuống cấp di tích có trọng điểm hàng năm để việc trùng tu, tôn tạo di tích đạt hiệu quả cao…

Đoàn giám sát ghi nhận việc lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã dành nhiều quan tâm đối với các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, phong trào thể thao quần chúng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế... Nhờ đó, giáo dục của huyện đạt chất lượng cao so với các địa phương khác trong tỉnh, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao… Tuy vậy, Đoàn giám sát đề nghị, khi có các chính sách mới đưa ra lấy ý kiến, huyện phải cập nhật và góp ý để kịp thời điều chỉnh trước khi ban hành nhằm tạo chuyển biến trong thực tiễn…

Nhật Linh