Hợp tác nghị viện vì một Cộng đồng ASEAN không có ma túy

Diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 không chỉ tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế, chính trị - an ninh mà còn làm phát sinh những thách thức mới trong công tác phòng, chống ma túy của các quốc gia trong khu vực ASEAN, Hội nghị trực tuyến Hội đồng tư vấn AIPA về ma túy nguy hiểm lần thứ 3 (AIPACODD 3) là dịp để các Nghị viện thành viên AIPA chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp trên mặt trận này.

Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu

Thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, Chương trình nên tập trung ngân sách đầu tư vào cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống; hạn chế việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi nhỏ lẻ và các chính sách hỗ trợ trực tiếp, cho không...

Lý tưởng là quy định ngay trong luật

“Danh phận của Văn phòng Đoàn ĐBQH từ dự thảo lần đầu chỉ là một bộ phận thì dự thảo lần này đã được nâng lên một bước thành bộ máy giúp việc”. Chỉ ra sự thay đổi trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội tại phiên họp chiều 9.6, ĐBQH Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) cho rằng, điều này đã phần nào thể hiện sự danh chính ngôn thuận của cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đoàn ĐBQH. Dù vậy, hầu hết ĐBQH đều tha thiết đề nghị, từ nay đến lúc dự luật được trình Quốc hội thông qua, cần xin ý kiến của cấp có thẩm quyền để khẳng định tính chính danh của Văn phòng Đoàn ĐBQH.

Ngày làm việc thứ Chín, Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV

* Thông qua Nghị quyết phê chuẩn EVFTA, EVIPA và Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 105 của ILO về xóa bỏ lao động cưỡng bức * Nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank. * Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo EVIPA * Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội