Thời tiết - Tin ảnh

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
28°С
TP. Hồ Chí Minh
29,6°С
TP. Hạ Long
27,2°С
Nha Trang
32,1°С
Vũng Tàu
27°С