Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trực tuyến:

Tiết kiệm chi phí xã hội hơn 1.600 tỷ đồng/năm 

Xem với cỡ chữ
Theo dự kiến, ngày 14.8, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động và liên thông đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, báo cáo tình hình thay đổi lao động là hai trong số các dịch vụ công sẽ được tích hợp, đưa vào thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tính toán của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) cho thấy, với việc đưa vào thực hiện trực tuyến hai dịch vụ này trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chi phí tiết kiệm của xã hội hàng năm tối thiểu 1.644 tỷ đồng.

Phục vụ 780.096 đơn vị tham gia đóng bảo hiểm xã hội

Để tạo thuận lợi cho công tác quản lý cũng như cho người đóng bảo hiểm, thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và xây dựng phương án, quy trình điện tử đối với thủ tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Các dữ liệu đã được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ cập nhật xong. Từ 31.7 – 7.8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, các Ngân hàng, trung gian thanh toán thực hiện kiểm thử trên môi trường test. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết đang phối hợp với các ngân hàng thương mại kiểm thử trên môi trường thật, phục vụ việc thanh toán trực tuyến.

Dong BHXH bat buoc va BHYT truc tuyen, tiet kiem chi phi 1.644 ty dong hinh anh 1
Trang giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tin về vấn đề này, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan cho biết, dịch vụ công đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động sẽ phục vụ 780.096 đơn vị tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho hơn 14,4 triệu lao động và 12,7 triệu bảo hiểm thất nghiệp của người lao động hàng tháng. Đây là dịch vụ công thiết yếu.

Cũng theo ông Ngô Hải Phan, hiện nay, các đơn vị lao động hàng tháng đều làm bằng hình thức thủ công, chuẩn bị chứng từ ủy nhiệm chi, đến ngân hàng hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

“Nếu thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bên cạnh thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, còn giúp mỗi tháng đơn vị sử dụng lao động tiết kiệm được ít nhất 1 ngày công cho việc thực hiện thủ tục này. Nếu chỉ lấy con số 501.044 đơn vị sử dụng lao động đã có giao dịch điện tử với Bảo hiểm xã hội thì số tiền tiết kiệm của toàn xã hội hàng năm sẽ khoảng 1.300 tỷ đồng/năm”, ông Ngô Hải Phan thông tin thêm.

Giúp chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý lao động giữa các cơ quan

Theo ông Ngô Hải Phan, tiến độ thực hiện tích hợp của dịch vụ này hoàn toàn có khả năng hoàn thành trước ngày 14.8. Vì lẽ đó, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lựa chọn dịch vụ này công bố trong Lễ khai trương Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Dịch vụ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp sẽ là dịch vụ công thứ 998 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đối với dịch vụ liên thông đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu tái cấu trúc quy trình liên thông và xây dựng, tích hợp dịch vụ. Đến thời điểm này, tất cả quy trình đã thực hiện xong và đang chạy thử các dịch vụ liên quan. Dịch vụ liên thông đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động là dịch vụ công thứ 999 tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo tính toán, nếu thực hiện dịch vụ liên thông điện tử, đơn vị sử dụng lao động sẽ tiết kiệm được ít nhất 2 ngày công/năm, chi phí tiết kiệm của xã hội hàng năm tối thiểu 344 tỷ đồng. Đây là dịch vụ liên thông giữa ngành Bảo hiểm xã hội và ngành Lao động, Thương binh, Xã hội. Việc thực hiện dịch vụ này sẽ giúp doanh nghiệp cắt giảm thủ tục báo cáo tình hình thay đổi lao động (6 tháng, 1 năm, đột xuất); đồng thời, giúp chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý lao động giữa các cơ quan đảm bảo việc thực hiện tốt hơn chức năng quản lý giữa các cơ quan.

Song Hà