Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (*)  

Xem với cỡ chữ
Lược ghi phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU tại Kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố Cần Thơ Khóa IX

Thưa các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ,

Thưa các Quý vị đại biểu, khách quý, các vị đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 nền kinh tế nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, các cân đối lớn và kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện. Các chính sách tài khóa, tiền tệ được điều hành linh hoạt, thu chi ngân sách tích cực, lần đầu tiên có số thu 6 tháng đạt trên 53% so với kế hoạch. Quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh và dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được phát huy. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, đánh giá cao. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố.


Ảnh: Vũ Châu

Hoạt động của QH tiếp tục có nhiều đổi mới, hiệu quả. QH vừa hoàn thành chương trình của Kỳ họp thứ Bảy sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm. QH đã xem xét, thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. QH đã thông qua 7 luật, 10 nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật; giám sát tối cao về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”…

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu và cử tri thành phố,

Đóng góp vào thành công chung của cả nước, có vai trò quan trọng của Đảng bộ và nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ. Qua nghe báo cáo, cùng với việc theo dõi quá trình phát triển của thành phố Cần Thơ, tôi rất vui mừng với kết quả đạt được khá toàn diện của thành phố. Đó là: Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tốc độ tăng tổng sản phẩm 6 tháng đầu năm 2019 đạt 106,3% so với cùng kỳ; các lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu, bán lẻ, du lịch... đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, đạt từ 50% kế hoạch năm trở lên; hoạt động thương mại được duy trì ổn định; sản xuất nông nghiệp theo xu hướng phát triển sản xuất quy mô lớn; công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại và logistics được tăng cường và thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng; giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư, chú trọng nâng cao chất lượng...

Đạt được những kết quả nêu trên thể hiện sự quyết tâm, lãnh đạo sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ; điều hành năng động của UBND thành phố; sự giám sát hiệu quả của HĐND và đại biểu HĐND thành phố. Đặc biệt là nỗ lực, phấn đấu với tinh thần vượt khó, đổi mới, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào, cử tri thành phố; có sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan trung ương, sự ủng hộ của các địa phương. Thay mặt UBTVQH và Chủ tịch QH, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí,

Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và vận hội, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới đang có nhiều thách thức, rủi ro, chiến tranh thương mại, chủ nghĩa bảo hộ, thời tiết cực đoan, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, của doanh nghiệp nước ta còn thấp, các động lực tăng trưởng chính đang có dấu hiệu chậm lại, giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA còn chậm... Do đó, nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2019 và những năm tiếp theo của cả nước cũng như của thành phố là hết sức nặng nề. Với tinh thần vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy thành tích đạt được trong thời gian qua và triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đảng và Nhà nước, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Tại kỳ họp này, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, các đồng chí sẽ tập trung thảo luận đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, giải quyết những khó khăn, hạn chế trong các năm qua để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo, quyết tâm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành một  thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố trung tâm của cả vùng hạ lưu sông Mekong; là trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch, trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, trung tâm y tế và văn hóa, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.


Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố Cần Thơ

Để thực hiện được mục tiêu trên, tôi đề nghị thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tinh gọn, trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 của BCH Trung ương Khóa XII phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của thành phố.

Hai là, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 07-KT/TW ngày 28.9.2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, cần phát huy truyền thống anh hùng, khơi dậy mạnh mẽ động lực trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.

Ba là, HĐND thành phố tiếp tục phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và điều kiện thực tiễn của địa phương để thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Với tinh thần thẳng thắn, khách quan, khoa học, kỳ họp HĐND thành phố Cần Thơ lần này cần xem xét, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp phù hợp, khả thi để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019. Trong đó, chú trọng đến các nhóm giải pháp thu hút đầu tư và phát triển thành phố theo hướng đô thị thông minh, các chính sách đối với người có thu nhập thấp, các chính sách về chuyển đổi sản xuất, giải quyết việc làm, những vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu… bảo đảm khai thác, phát huy các nguồn lực xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, có vai trò trung tâm động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là những vấn đề HĐND thành phố Cần Thơ cần tập trung thảo luận, để từ đó quyết định các chủ trương, biện pháp phù hợp tạo đà cho sự phát triển thành phố Cần Thơ bền vững trong thời gian tới.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn! 

______________

(*) Đầu đề do báo Đại biểu Nhân dân đặt

LÊ HỮU lược ghi