Tiền Giang: Quy hoạch cánh đồng lớn chưa thật sự ổn định 

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh vừa giám sát tình hình thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn tại UBND huyện Cái Bè. Theo đánh giá, triển khai thực hiện Đề án, khu vực nông nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, bình quân khoảng 4,65%/năm, chiếm 46,6% tổng cơ cấu kinh tế, đóng góp gần 49% tổng giá trị sản xuất. Đến cuối năm 2019, toàn huyện có 13/24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, việc quy hoạch cánh đồng lớn tuy có hiệu quả bước đầu nhưng chưa thật sự ổn định do có ít doanh nghiệp tham gia, quy mô về diện tích, đầu tư cơ sở hạ tầng đạt tỷ lệ còn thấp so với mục tiêu; thị trường không ổn định ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng lúa… Đoàn giám sát đề nghị địa phương bổ sung kết quả triển khai, quán triệt các cấp, các ngành về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt là ý kiến của nông dân trực tiếp thực hiện; bổ sung đánh giá kết quả của 12 nhóm giải pháp trong Đề án và các vấn đề của nghị quyết HĐND tỉnh liên quan đến tái cơ cấu ngành nông nghiệp…
VĂN THẢO