Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Tiệm cận thông lệ quốc tế 

Xem với cỡ chữ
“Dự án Luật Chứng khoán sửa đổi được các chuyên gia quốc tế đánh giá tiệm cận một cách tốt nhất thông lệ quốc tế và phù hợp với Việt Nam”. Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương chia sẻ tại họp báo chuyên đề về dự án Luật diễn ra sáng qua.

Phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế

Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) gồm 10 chương, 136 điều. So với Luật Chứng khoán hiện hành, dự án Luật sửa đổi 97 điều, bổ sung 31 điều, bãi bỏ 31 điều và giữ nguyên 8 điều. Theo dự kiến, ngày 6.6.2019, Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) sẽ được trình và xin ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV; dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ Tám vào tháng 10 tới.

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Quang Việt, nội dung của dự án Luật đã bám sát mục đích, quan điểm chỉ đạo và cụ thể hóa các nhóm chính sách đề nghị xây dựng luật đã được Chính phủ thông qua. Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động an toàn, minh bạch, hiệu quả, giảm rủi ro hệ thống. Nội dung của dự án Luật phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và dự kiến sửa đổi của các luật đang được xây dựng trình Quốc hội.

Cụ thể, so với Luật Chứng khoán năm 2006, dự án Luật lần này đã có nhiều điểm mới. Chẳng hạn, liên quan chào bán chứng khoán, bên cạnh việc gắn chào bán chứng khoán ra công chúng với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường, dự án đã tách riêng điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Trong đó chuẩn hóa một số điều kiện như vốn điều lệ đã góp (nâng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng), kết quả hoạt động kinh doanh, quy mô, tần suất phát hành… “Luật hiện hành chưa tách riêng, dẫn đến có trường hợp doanh nghiệp phát hành với giá trị rất lớn, gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, tiềm ẩn rủi ro với các nhà đầu tư. Do vậy, khi tách bạch được sẽ khắc phục bất cập này”, ông Việt cho biết.


Toàn cảnh buổi họp báo Ảnh: Đan Thanh

Lý giải việc nâng mức vốn điều lệ đã góp lên 30 tỷ đồng, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, hiện, quy mô của các công ty cổ phần đã tăng lên rất nhiều so với thời điểm Luật Chứng khoán 2006 có hiệu lực. Khảo sát trên 2 sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cho thấy, mức vốn của các công ty này từ 30 tỷ đồng trở lên chiếm đại đa số với 80%. Thêm nữa, điều kiện tối thiểu được niêm yết tại Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội là 30 tỷ đồng, do vậy việc nâng vốn điều lệ lần này nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam.

Bên cạnh đó, dự án cũng sửa đổi điều kiện về cơ cấu cổ đông (có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ) cho phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế. Nhằm bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động chào mua công khai, tránh việc thâu tóm doanh nghiệp không công bằng, dự án Luật quy định rõ các chủ thể phải thực hiện chào mua công khai, sửa đổi các mốc sở hữu cụ thể phải chào mua công khai; trường hợp không phải chào mua công khai được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phải quy định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng…

Điểm đáng chú ý nữa là dự án Luật đã tăng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính về chứng khoán. Theo đó, dự án Luật quy định mức phạt tối đa đối với hành vi thao túng thị trường và giao dịch nội bộ là 10 lần khoản thu trái pháp luật đối với tổ chức và 5 lần khoản thu trái pháp luật đối với cá nhân. Đối với hành vi vi phạm khác, mức phạt tiền tối đa là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân… “Đối với thao túng thị trường từ 500 triệu đồng trở lên đã cấu thành hình sự. Luật Chứng khoán hiện hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán cao nhất là 2 tỷ đồng đối với tổ chức, 1 tỷ đồng đối với cá nhân. Do đó, Ban soạn thảo đã tính toán để mức phạt không quá cao đối với các ngành, lĩnh vực. Mức phạt như trên vừa đủ sức răn đe và phù hợp với điều kiện thực tế phát triển thị trường”, Phó Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Thị Thanh Hương tin tưởng.

“Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chức năng hoàn toàn độc lập”

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, quy định của luật hiện hành vẫn chưa phù hợp thông lệ quốc tế về thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thu thập thông tin dòng tiền của nhà đầu tư có nghi vấn. Chẳng hạn, khi có nghi vấn thao túng giá, có giao dịch không công bằng, cơ quan quản lý có nhiều cách chứng minh bằng việc chuyển tiền cho nhau, qua email, trao đổi qua điện thoại… Song, từ nghi vấn đến “bắt tận tay” là cả một vấn đề không đơn giản. Do vậy, dự án Luật lần này đã tăng cường thêm quyền hạn cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình, đến làm việc liên quan đến nội dung thanh kiểm tra; yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch trên tài khoản của khách hàng đối với các trường hợp có dấu hiệu thực hiện hành vi bị cấm trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; yêu cầu doanh nghiệp viễn thông cung cấp tên, địa chỉ, số máy gọi, số máy được gọi, thời gian gọi để xác minh, xử lý các hành vi bị cấm.

Hiện, dự án Luật quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, trong khi nhiều ý kiến cho rằng, nên giao Ủy ban trực thuộc Chính phủ. Theo bà Vũ Thị Chân Phương, kể từ năm 2004 đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính có nhiều thuận lợi bảo đảm cho thị trường chứng khoán phát triển, đặc biệt gắn cổ phần hóa với niêm yết cũng như về chính sách thuế, hỗ trợ tài chính. “Với mô hình thuộc Bộ Tài chính nhưng vị trí, vai trò của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã được ghi nhận một cách cụ thể, bảo đảm cho Ủy ban có chức năng hoàn toàn độc lập về quản lý, giám sát, thanh tra, cấp phép thị trường chứng khoán và bảo đảm cho thị trường hoạt động suốt thời gian qua và thời gian tới”, bà Phương nhấn mạnh.

Đan Thanh