Tích cực chuẩn bị cho ngày hội bầu cử 

Xem với cỡ chữ
Ngày 6.5, tại thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến nay, các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai các bước chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử theo đúng tiến độ, kế hoạch, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật. Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cuộc bầu cử của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kịp thời, thuận lợi cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương.


Ảnh: ITN

Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; xác định số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo tiến độ, theo đúng quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Trong quá trình tổ chức hiệp thương đã cân đối hợp lý thành phần đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, chú ý đến thành phần là đại biểu nữ, trẻ tuổi, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã hướng dẫn các cơ quan Trung ương, địa phương xây dựng kinh phí phục vụ công tác bầu cử. Một số cơ quan Trung ương và địa phương đã chủ động tự cân đối kinh phí, tạm ứng kinh phí bước đầu cho các đơn vị, tổ chức phụ trách bầu cử để kịp thời thực hiện các nội dung công tác bầu cử theo đúng quy định.

Thời gian tới, các cơ quan Trung ương và các địa phương tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc cử tri và công tác vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ủy ban bầu cử các địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chỉ đạo, hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử. Các địa phương chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cuộc bầu cử như: trang trí khu vực bỏ phiếu và chuẩn bị các phương tiện khác phục vụ bầu cử.

Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về cuộc bầu cử đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân. Tổ bầu cử ở các địa phương thường xuyên thông báo cho cử tri khu vực bỏ phiếu biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai công tác bầu cử tại địa phương. Qua đó, các đại biểu đề nghị các cơ quan Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến độ tuổi ứng cử, tái cử; việc lập danh sách cử tri, đặc biệt là các đơn vị vũ trang nhân dân. Nhiều đại biểu đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Tài chính xem xét tăng kinh phí, định mức chi cho các địa phương trong quá trình thực hiện một số nhiệm vụ bầu cử…/.

Theo TTXVN