Tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII  

Xem với cỡ chữ
(ĐBNDO)- Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 41, sáng 15.9, UBTVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII.

Trình bày báo cáo Một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII sẽ diễn ra trong 31 ngày. Đây tiếp tục là kỳ họp có khối lượng lớn các dự án luật trình Quốc hội để góp phần hoàn thành cơ bản việc sửa đổi khung pháp lý về hoạt động tư pháp; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dân chủ xã hội, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và cụ thể hóa các quyền hiến định của con người, của công dân. 

Đối với 17 dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua, UBTVQH đã cho ý kiến về 15 dự án luật  tại phiên họp thứ 40, trong đó có 8 dự án luật  được gửi xin ý kiến các ĐBQH, Đoàn ĐBQH, các dự án còn lại đang được tích cực hoàn thiện để gửi đến các ĐBQH.
 


Ảnh: Quang Khánh

Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến hầu hết được UBTVQH xem xét tại phiên họp tháng 9, dự án Luật tiếp cận thông tin và dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã trình cho ý kiến tại phiên họp tháng 8. Với tiến độ như vậy, nếu các cơ quan hữu quan tích cực, khẩn trương hoàn thiện thì có thể gửi tài liệu đến các ĐBQH để nghiên cứu, thảo luận trước tại địa phương đúng thời gian theo quy định (20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp).

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề và xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng, chống tham nhũng, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các cơ quan của Quốc hội. Quốc hội sẽ dành thời gian để xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, kết luận của UBTVQH về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Khóa XIII đến năm 2015 và trên cơ sở đó tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp cuối năm này, Quốc hội sẽ dành thời gian thỏa đáng để xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016. Các báo cáo này đang trong quá trình hoàn tất việc chuẩn bị, cập nhật thông tin, số liệu để gửi đến cơ quan thẩm tra và trình UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp tháng 10. Các vấn đề về nhân sự và một số nội dung quan trọng khác đang được tích cực chuẩn bị. 
 
Cho ý kiến vào việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII, các đại biểu đề nghị cần cân nhắc về thời gian, thứ tự sắp xếp chương trình kỳ họp sao cho hợp lý, hiệu quả; đồng thời các đại biểu cũng đề nghị tập trung thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020 và kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2016... Bên cạnh đó, gắn với việc Quốc hội tham gia văn kiện đại hội Đảng với thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm.
 
+ Cũng trong sáng nay, UBTVQH đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát về hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Khánh Dương – Lê Hoa