Tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tổng cục II nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Xem với cỡ chữ
Sáng 4.7, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tổng cục II nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Chính ủy Tổng cục II, Thiếu tướng Lê Quang Minh báo cáo với Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tổng cục II nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian qua, Tổng cục II đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Tổng cục lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức quán triệt sâu rộng, thống nhất tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành đại hội nhiệm kỳ chặt chẽ, đúng nguyên tắc quy trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Sau đại hội, tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm cao, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Tình báo Quốc phòng Việt Nam (25.10.2020).

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tổng cục II nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; phương án nhân sự chuẩn bị đúng quy trình, bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu phù hợp; dự thảo Báo cáo Chính trị đã đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Tổng cục II trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng ủy Tổng cục II cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng về Đại hội Đảng; tiếp thu đầy đủ các nội dung thẩm định của Tổng cục Chính trị, ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng và kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về bố cục và những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện cho đồng bộ thống nhất.

Theo TTXVN