Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về bình đằng giới 

Xem với cỡ chữ
Chiều 9.4, tại trụ sở VPQH, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề Xã hội đã có cuộc làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB - XH), nghe báo cáo về việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới của Bộ; báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 của Chính phủ. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Lê Thị Nguyệt chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo của  Bộ LĐ, TB - XH về tình hình thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới cho thấy, năm 2018, Bộ đã triển khai nhiều giải pháp, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành LĐ, TB - XH. Theo báo cáo của các đơn vị quản lý nhà nước từng lĩnh vực được giao về cơ bản các chỉ tiêu đặt ra đều đạt. Hàng năm, trong tổng số người được tạo việc làm mới, bảo đảm ít nhất 40% cho mỗi giới. Năm 2018, tạo việc làm cho khoảng 1.648.860 người, đạt 103,1% kế hoạch, tỷ lệ nữ được tạo việc làm trên 48%, đạt chỉ tiêu theo quy định. Cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm nghèo còn khoảng 5,35% (giảm 1,35% so với cuối năm 2017); 100% số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ gia đình có nhu cầu vay vốn đều được vay vốn… Tuy nhiên, việc triển khai quy định lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm trên thực tế còn khó khăn do thiếu nguồn lực nên chưa đạt hiệu quả như mong muốn…

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 cho biết, công tác bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo của Đảng, giám sát của QH, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai nhiều chương trình, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy công tác bình đẳng giới, thẩm định lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới ở các bộ, ngành và địa phương, phát hiện, giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh.


Toàn cảnh buổi làm việc

Chính phủ cũng đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 để bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Công tác bình đẳng giới đã đạt nhiều tiến bộ được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đứng thứ 6/57 quốc gia về tỷ lệ nam - nữ làm chủ doanh nghiệp, 56/156 quốc gia trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tăng 9 bậc so với năm 2017…

Thảo luận về việc thực hiện chính sách bình đẳng giới, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2018, song các đại biểu cho rằng, công tác bình đẳng giới còn có những tồn tại. Triển khai công tác bình đẳng giới tại một số đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức, chưa được quan tâm thực chất để đạt được hiệu quả. Công tác phát triển, tạo nguồn cán bộ nữ chưa được quan tâm đúng mức. Việc phát hiện và giới thiệu nguồn cán bộ nữ chưa được triển khai hiệu quả và mang tính chiến lược. Sự tham gia của phụ nữ trong đời sống kinh tế lao động, việc làm vẫn gặp nhiều rào cản. Điều này do sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền một số địa phương, bộ, ngành còn chưa thật sự sát sao, chưa thực chất nên chưa dành nguồn lực thỏa đáng cho công tác bình đẳng giới tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới, cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Nguyệt đánh giá cao và ghi nhận kết quả đã đạt được của các bộ, ngành trong thực hiện pháp luật bình đẳng giới, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018. Với những mục tiêu chưa đạt được, thực hiện còn gặp khó khăn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đề nghị cần có giải pháp cụ thể để tháo gỡ. Các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ hơn, rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu đã đặt ra để hoàn thiện báo cáo, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bình đẳng giới trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Hà An