Thường trực Ủy ban Tư pháp họp mở rộng 

Xem với cỡ chữ
Chiều 22.5, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tư pháp đã họp mở rộng thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA).

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì Phiên họp.


Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại Phiên họp

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang; đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật, Bộ Tài Chính, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao…

Trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, theo quy định tại Điều 3.57 của EVIPA, mỗi bên sẽ công nhận phán quyết chung thẩm của Cơ quan giải quyết tranh chấp theo Hiệp định này (Phán quyết EVIPA) và cho thi hành các nghĩa vụ tài chính theo Phán quyết đó trên lãnh thổ của mình. Hiện nay, pháp luật Việt Nam đã quy định đầy đủ, cụ thể về cơ chế công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài, nhưng chưa có quy định về thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết theo quy định của EVIPA. Do vậy, việc trình Quốc hội ban hành văn bản để hướng dẫn áp dụng Điều 3.57 của Hiệp định là phù hợp với quy định tại Khoản 4, Điều 31 Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và cần thiết cho việc thi hành kịp thời Hiệp định này ngay sau khi có hiệu lực, đồng thời bảo đảm tính khả thi, thống nhất và ổn định của hệ thống pháp luật.


Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết

Tại Phiên họp, đa số đại biểu thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo EVIPA. Các đại biểu cho rằng, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết này thể hiện quyết tâm chính trị và thiện chí của Việt Nam trong việc thực hiện EVIPA, từ đó, làm gia tăng sự tin cậy, tạo cơ sở cho việc thúc đẩy các nước thành viên Liên minh châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định.

Về thời điểm thi hành, dự thảo Nghị quyết quy định Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan có liên quan hoàn thành thủ tục phê chuẩn EVIPA, thông báo thời điểm có hiệu lực đối với Việt Nam và việc kéo dài thời gian chuyển tiếp nêu tại Điều 2. Đa số đại biểu cho rằng, cần quy định rõ trong dự thảo Nghị quyết theo hướng Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày EVIPA có hiệu lực.

Kết luận Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga ghi nhận sự nỗ lực chuẩn bị của cơ quan soạn thảo. Tuy nhiên, hồ sơ dự thảo Nghị quyết vẫn chưa thật sự đầy đủ, đặc biệt chưa có văn bản thẩm định chính thức của Bộ Tư pháp. Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh cũng chưa phù hợp với nhau. Lưu ý các vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị, cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để Ủy ban Tư pháp tiến hành thẩm tra và trình Quốc hội theo đúng chương trình Kỳ họp thứ Chín.

Trung Thành