Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri

Dứt điểm các kiến nghị kéo dài 

Xem với cỡ chữ
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan quá chú trọng trả lời mà chưa quan tâm thỏa đáng tới việc giải quyết, hoặc xây dựng lộ trình giải quyết dứt điểm kiến nghị cử tri. Chất lượng giải quyết kiến nghị chưa cao. Qua giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành tập trung rà soát, có lộ trình giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị kéo dài, cử tri kiến nghị nhiều lần.

Trực tiếp trả lời, tiếp thu, xử lý

Trước và sau Kỳ họp thứ 11, cử tri trong tỉnh gửi đến HĐND tỉnh 151 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận đã tổng hợp theo nhóm các vấn đề chuyển đến UBND tỉnh, các sở, ngành trả lời, giải quyết theo quy định. Qua theo dõi, 151/151 ý kiến, kiến nghị đã được trả lời. Trên cơ sở báo cáo trả lời của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh rà soát, tổng hợp kết quả trả lời theo từng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đề nghị các Tổ xem xét chất lượng trả lời và có ý kiến phản hồi để Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục để nghị UBND tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết đạt chất lượng.

Theo ghi nhận của Thường trực HĐND tỉnh, việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền; số kiến nghị trả lời đúng thời hạn chiếm tỷ lệ cao. Nội dung trả lời tập trung vào những vấn đề trọng tâm cử tri kiến nghị; góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của cử tri trên các lĩnh vực. Công tác phối hợp tiếp thu, giải trình, trả lời ý được đổi mới, ban hành văn bản đề nghị các Tổ đại biểu HĐND xem xét, đánh giá chất lượng trả lời kiến nghị cử tri và mời lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham gia TXCT của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh để trực tiếp trả lời, tiếp thu, xử lý những bất cập, những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần liên quan đến công tác quản lý của ngành mình tại địa phương.

Cử tri phường Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh

Ảnh: Mỹ Dung 

Chưa quan tâm thỏa đáng tới việc giải quyết

Mặc dù UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, phối hợp giải quyết, trả lời nhưng trên thực tế vẫn còn kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước giải quyết chưa dứt điểm. Như kiến nghị của cử tri xã Phước Minh, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước về việc bồi thường cho các hộ dân do thi công tuyến Quốc lộ 1A làm nứt nhà dân. Cử tri xã Phước Minh, huyện Thuận Nam đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư dự án tại khu vực Hồ số 8 để người dân có điều kiện chuyên đổi nghề, do gần 20 năm nay do nhiễm mặn nên không sản xuất được. Cử tri khu phố 13, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước đã nhiều lần kiến nghị việc xem xét kéo đường ống nước sinh hoạt cho các hộ dân thuộc khu dân cư phía Nam Mỹ Nghiệp để có nước sạch sinh hoạt nhưng đến nay vẫn chưa bắt nước sạch cho người dân…

Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận nhận thấy: UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan còn quá chú trọng trả lời các ý kiến, kiến nghị mà chưa quan tâm thỏa đáng tới việc giải quyết, hoặc xây dựng lộ trình giải quyết dứt điểm kiến nghị cử tri. Chất lượng giải quyết kiến nghị còn chưa cao, chủ yếu cung cấp thông tin, còn nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri lặp lại nhiều lần trong các kỳ tiếp xúc trước của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Một số sở, ngành, địa phương trả lời chậm so với thời gian yêu cầu. Trong khi đó, hoạt động khảo sát, xem xét các ý kiến, kiến nghị cử tri của một số Tổ đại biểu HĐND còn hạn chế.

Vì vậy, để các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri sớm được giải quyết, trước hết Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt việc tổng hợp và chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri bảo đảm đúng thẩm quyền cấp tỉnh; nêu cụ thể các mốc thời gian, địa điểm... để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng giải quyết, trả lời. Sau các đợt TXCT, đại biểu cần dành thời gian thích hợp khảo sát thực tế, làm việc với các sở, ngành liên quan về các vấn đề cử tri kiến nghị, không tổng hợp những kiến nghị không rõ về nội dung.

Cùng với đó, kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành tập trung rà soát, có lộ trình giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị kéo dài, cử tri kiến nghị nhiều lần như đã nêu. Các sở, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ với các cơ quan hữu quan trong trả lời, giải quyết bảo đảm chất lượng và thời gian theo yêu cầu, nhất là các nội dung kiến nghị nhiều lần.

Qua xem xét, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Ninh Phước đề nghị Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu cơ quan thẩm quyền giải quyết dứt điểm kiến nghị cử tri thị trấn Phước Dân về nội dung: Khảo sát, lắp đặt đường ống nước sinh hoạt cho các hộ dân khu vực đường 703. Theo đó, nội dung trả lời chưa thống nhất giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận và Sở Giao thông - Vận tải trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Đó là, Sở Giao thông - Vận tải yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận bổ sung nội dung: “... Công ty cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo...” nhưng phía Công ty có ý kiến cần phải được hỗ trợ khi cải tạo, di chuyển công trình vì tuyến nước D.114 đường 703 nằm trong quy hoạch Dự án mở rộng tỉnh lộ 703 của Sở Giao thông  - Vận tải. Do đó, đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo 2 đơn vị họp thống nhất nội dung trên để sớm cấp phép thực hiện dự án phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân.

 

THẢO YẾN

Truyền hình