Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Sáng 28.8, tại Nhà QH, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan VPQH. Tham dự có: Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ…

Theo Báo cáo về kết qủa triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 7 tháng năm 2019, Đảng ủy cơ quan VPQH đã phối hợp với Đảng đoàn QH, lãnh đạo VPQH chỉ đạo các cơ quan đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu, nghiên cứu, phục vụ thành công 7 phiên họp của UBTVQH; dự kiến về Chương trình giám sát của QH, UBTVQH năm 2020, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của QH; tham mưu, phục vụ tốt hoạt động của QH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các cơ quan của UBTVQH và VPQH; phục vụ thành công Kỳ họp thứ Bảy…

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan phối hợp với Đảng đoàn QH tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 10 Khóa XII đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản mới của Trung ương. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Các Ban tham mưu của Đảng ủy cơ quan đã ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc năm 2019. Các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Đảng ủy Khối về tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan, các tổ chức đảng trực thuộc và Ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc giám sát thường xuyên đối với 100% số đảng viên trong Đảng bộ cơ quan. Kết quả cho thấy hầu hết các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, Đảng ủy cơ quan VPQH vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng như: các đơn vị chưa thực sự chủ động tham mưu, nghiên cứu và phối hợp trong việc tổ chức phục vụ QH, các cơ quan của QH, UBTVQH và VPQH; việc xây dựng một số đề án, dự án vẫn còn chậm so với yêu cầu và tiến độ đề ra. Một số chi ủy chi bộ chưa thực sự chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, ghi chép biên bản sinh hoạt còn mang tính hình thức, đơn giản, sơ sài. Một số cấp ủy trực thuộc chậm nộp báo cáo công tác Đảng hàng tháng, báo cáo Quý I, báo cáo 6 tháng; chậm thực hiện chuyển đảng cho cán bộ nghỉ hưu hoặc chuyển công tác theo quy định.

Về nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy cơ quan VPQH xác định tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp và tổ chức phục vụ tốt Kỳ họp thứ Tám và các phiên họp UBTVQH; tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động của QH, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các cơ quan của UBTVQH, VPQH. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc động viên cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện Nghị quyết của QH, UBTVQH về Chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát trong 5 tháng cuối năm 2019 của QH, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu, phục vụ tổng kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 580 của UBTVQH về việc thí điểm hợp nhấ Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh đối với 12 tỉnh, thành phố. Lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ việc hoàn thiện Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong VPQH, Viện Nghiên cứu lập pháp, Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình QH…

Đảng ủy cơ quan VPQH kiến nghị, cần sớm ban hành Hướng dẫn về công tác nhân sự theo tinh thần Chỉ thị số 35 và các văn bản liên quan về chỉ đạo đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Quan tâm đến lực lượng cán bộ trẻ công tác tại cơ quan của QH, UBTVQH có đủ điều kiện, năng lực được luân chuyển ở các địa phương, bộ, ngành để hoàn thiện bản thân, tạo nguồn phát triển toàn diện cho các cơ quan của QH và UBTVQH, của Đảng và Nhà nước trong tương lai. Tổ chức tập huấn về công tác đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ làm công tác Đảng chuyên trách trong toàn Đảng bộ Khối.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ cơ quan VPQH đạt được, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ nêu rõ, Đảng ủy cơ quan VPQH có nhiều thuận lợi với vị thế, vai trò quan trọng tham mưu cho QH. Các cán bộ, đảng viên đều được lựa chọn rất kỹ, từ phẩm chất chính trị đến năng lực đảng viên. Thời gian qua, vai trò của Đảng ủy cơ quan VPQH thể hiện tốt trong công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo cán bộ VPQH phục vụ tốt các hoạt động của QH, các cơ quan của QH… Trong công tác xây dựng đảng đã làm tốt giáo dục chính trị tư tưởng, phối hợp tốt công tác tổ chức, bộ máy hoạt động hiệu quả.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, Đảng ủy cơ quan VPQH tiếp tục thống nhất, phối hợp với lãnh đạo VPQH chỉ đạo điều hành các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trong tâm là tham mưu phục vụ cho các hoạt động của QH, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH; quán triệt triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, tăng cường tinh thần nêu gương của đảng viên, người đứng đầu đơn vị. Lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm để ban hành Nghị quyết chuyên đề, sinh hoạt chuyên đề thực chất hơn gắn liền với từng đơn vị. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở. Tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát các chỉ tiêu đại hội đảng các cấp đã đề ra, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng …

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên trong Đoàn. Đảng ủy cơ quan VPQH sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tiếp tục quán triệt những nội dung nêu trên và đưa ra vào kế hoạch hành động cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả công tác Đảng và các nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần xây dựng và phát triển Đảng ủy cơ quan VPQH ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu phục vụ cho các hoạt động của QH, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH.

Tin và ảnh: Vũ Quang