Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Lễ trao giải Cuộc Thi viết “Cán bộ, đảng viên Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Xem với cỡ chữ
Trong không khí kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, tối ngày 18.5, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự và trao giải Đặc biệt của cuộc thi cho tập thể Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng dự còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương năm 2018 Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; đại diện các cơ quan, cán bộ, công chức và người lao động trong Khối thi đua


Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Giải đặc biệt cho tập thể Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  
Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu Khai mạc buổi lễ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Khối Thi đua năm 2018 Nguyễn Văn Bình khẳng định: Trong thời gian qua, nhận thức về vai trò và trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của mình, các cơ quan trong Khối luôn phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, các cuộc vận động của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước.

Trưởng Khối Thi đua năm 2018 Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, với trách nhiệm là Trưởng Khối thi đua, sau khi thống nhất giữa các cơ quan, Ban Kinh tế Trung ương đã ban hành Thể lệ cuộc thi, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng đánh giá chất lượng bài thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng tới các cấp ủy đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội liên quan và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Khối. Từ gần 2.400 tác phẩm dự thi, các cấp Cơ sở đã lựa chọn 135 tác phẩm gửi dự thi vòng chung khảo. Sau khi thẩm định, đánh giá tại vòng Chung khảo, đã lựa chọn được 35 tác phẩm cá nhân xuất sắc nhất, 10 tập thể tham gia tích cực và sâu rộng nhất để trao giải. Kết quả cuộc thi cho thấy, nhiều tác phẩm dự thi được đầu tư công phu về nội dung, trình bày đẹp, thể hiện được tình cảm, sự kính trọng của tác giả đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cũng như những tâm huyết trong việc học tập và làm theo Bác. Thông qua Cuộc thi này, những vấn đề nổi lên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay như việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ cũng đã được nhiều tác giả, nhóm tác giả thể hiện trong các tác phẩm dự thi của mình.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Khối Trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương  Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi lễ 
Ảnh: Lâm Hiển 

Về ý nghĩa của cuộc thi lần này, Trưởng Khối Thi đua năm 2018 Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, cuộc thi lần này không chỉ đơn thuần là một cuộc thi chuyên môn, mà còn là một sự kiện sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng tới đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua cuộc thi, 14 cơ quan trong Khối Thi đua đã có sự giao lưu, gắn kết hơn trong công tác, nâng cao hơn tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai  trao giải A cho các tập thể và cá nhân
Ảnh: Lâm Hiển 

Trưởng Khối Thi đua năm 2018 Nguyễn Văn Bình đề nghị các cơ quan trong Khối thi đua cần phối hợp, tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức để có thể tổ chức định kỳ sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt này. Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Khối cần tiếp tục quán triệt và gương mẫu trong triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Khối Trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương  Nguyễn Văn Bình  và Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên trao giải B cho các tập thể và cá nhân
Ảnh: Lâm Hiển 

Tại buổi lễ, hai giải A tập thể đã được trao cho Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; giải A cá nhân cho bà Nguyễn Thị Huỳnh Như - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…

Minh Hương