Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thực hiện tốt nhiệm vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 

Xem với cỡ chữ
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa ký ban hành Công văn số 2388/BHXH-TCKT, gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp Bưu điện tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 8.2020 và các tháng tiếp theo; đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm chi trả và thời gian chi trả cho phù hợp từng địa bàn có nguy cơ cao, địa bàn có nguy cơ và địa bàn có mức nguy cơ thấp, bảo đảm an toàn cho người hưởng.

Riêng địa bàn có nguy cơ cao, phải thực hiện giãn cách xã hội, triển khai xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng. Đồng thời, phải tuyên truyền sâu rộng các nội dung thay đổi về phương thức, thời gian, địa điểm chi trả cho người hưởng biết để phối hợp thực hiện. Tại điểm chi trả, nhân viên chi trả và người hưởng phải đeo khẩu trang, sát khuẩn.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố tích cực phối hợp BHXH tỉnh, sớm thông báo cho người hưởng về những thay đổi trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm chi trả; tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, không để tập trung quá đông người theo đúng tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 vào tháng 3 và 4.2020, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã kịp thời, chủ động ban hành các công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 4 và 5.2020 vào cùng một kỳ chi trả qua hệ thống Bưu điện.

Đồng thời khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt trong lĩnh vực khám, chữa bệnh BHYT; hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp trong khai báo y tế điện tử, đóng nộp BHXH, BHYT; hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị giảm gánh nặng khi thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; bảo đảm chi trả đầy đủ các chế độ BH thất nghiệp cho người lao động bị thất nghiệp do dịch bệnh gây ra.

Thời gian tới, BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa tiếp tục phòng, chống dịch theo Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người tham gia và người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Hải Yến