Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc:

Thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ đi bầu cử 

Xem với cỡ chữ
Phát biểu tại Phiên họp thứ 2 Ủy ban Bầu cử TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc lưu ý, các cơ quan tổ chức được giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp phải bảo đảm tính hợp lý trong cơ cấu; đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử, thực hiện nghiêm túc việc đi bầu cử, không bầu thay.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các thành viên Ủy ban Bầu cử bám sát nguyên tắc, hướng dẫn, lưu ý các đơn vị bầu cử không nên có đơn vị bầu 2 đại biểu nhằm hạn chế thấp nhất khả năng phải bầu thêm. Đối với quy trình lựa chọn, giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp cần bám sát văn bản hướng dẫn và quy định của Luật. Theo Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP, đến nay UBTVQH mới chính thức có sự điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu ứng cử (sau khi tiếp thu các ý kiến từ cuộc hiệp thương lần thứ nhất ở các địa phương) và đề nghị các đơn vị bám sát văn bản hướng dẫn để giới thiệu, lập danh sách ứng cử viên.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị MTTQ các cấp phải phát huy tối đa dân chủ trong quá trình hiệp thương để bầu ra được những đại biểu thật sự chất lượng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi cử tri nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử, phát huy dân chủ trong mạn đàm tiểu sử ứng cử viên, thực hiện nghiêm túc việc đi bầu cử, không bầu thay.

Liên quan đến vấn đề tài chính phục vụ cho triển khai công tác bầu cử, bà Ngọc đề nghị chi tiêu đúng quy định, chú ý những địa bàn có đặc thù nhiều đơn vị quân đội, khu đô thị mới, nơi phải tăng cường tuyên truyền, để bảo đảm mức chi phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác bầu cử. “Đến 17h ngày 13.3 sẽ là thời điểm cuối cùng để người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp hồ sơ tại Ủy ban Bầu cử, nơi mình ứng cử” - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP nhấn mạnh.

Trên thực tế, Hà Nội là một trong những địa phương sớm triển khai công tác bầu cử. Tính đến ngày 17.2, các đơn vị đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và được đánh giá cao về sự chuẩn bị chu đáo, phát huy dân chủ, bảo đảm cân bằng về cơ cấu, tính đại diện cao. Đến thời điểm này, theo thống kê toàn thành phố có dân số gần 7,5 triệu người, chưa kể sinh viên, công nhân các khu công nghiệp và quân đội. Qua thảo luận, Ủy ban Bầu cử TP thống nhất về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, Hà Nội được bầu 30 đại biểu QH tại 10 đơn vị bầu cử đại biểu QH, bầu 105 đại biểu HĐND thành phố tại 30 đơn vị bầu cử. Như vậy, sẽ có 17 đơn vị được bầu 3 đại biểu, 11 đơn vị bầu 4 đại biểu và 2 đơn vị bầu 5 đại biểu.

Nguyên Khôi

Video New - Hoạt động của HĐND Hà Nội