Tăng cường kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp, đơn vị cho thuê nhà xưởng

Thực hiện đúng mục tiêu đầu tư 

Xem với cỡ chữ
Đó là yêu cầu của Trưởng đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh tại cuộc giám sát chuyên đề về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo BVMT giai đoạn 2015 - 2018 trên địa bàn vừa qua. Theo Trưởng đoàn giám sát: Thời gian qua, việc thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) chưa thực sự nghiêm túc. Nhiều dự án chưa gắn với công tác BVMT, đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban đã thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra các chủ đầu tư, kinh doanh hạ tầng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong KCN thực hiện các quy định về BVMT. Ban đã chủ động đôn đốc, hướng dẫn các DN thực hiện các thủ tục môi trường, các chế độ báo cáo, quan trắc môi trường định kỳ và những nội dung cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cam kết BVMT. Theo Phó Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Lê Bá Xuyên, thực hiện quy chế phối hợp QLNN về BVMT, Ban đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định pháp luật về BVMT tại các KCN...

Đoàn giám sát ghi nhận nỗ lực của BQL các KCN tỉnh, đã thấy được trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực thực hiện các quy định về BVMT và có sự chuyển biến; quan tâm đầu tư hạ tầng các công trình BVMT, nhất là các KCN mới đã hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, việc xử lý nước thải được quan tâm hơn, các công trình xử lý nước thải được tập trung đầu tư, cơ bản bảo đảm yêu cầu và tạo nên chuyển biến tốt; quan tâm hơn đến việc đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở các công trình còn hạn chế. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn thừa nhận, việc thu hút đầu tư và BVMT tại các KCN chưa đạt yêu cầu, chưa đến nơi đến chốn, còn để lại hậu quả về BVMT tại các KCN. Những hậu quả môi trường phải chịu từ lúc thực hiện các dự án đầu tư cho đến nay chưa có sự chuyển biến.

Đoàn giám sát  HĐND tỉnh làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ảnh: Huyền Loan

Thực tế, trong Đề án xây dựng KCN và quyết định phê duyệt ĐTM của các KCN đều có yêu cầu về phân khu chức năng. Tuy nhiên, hiện đa số các dự án được chấp thuận đầu tư vào các KCN không theo đúng quy hoạch các phân khu chức năng, ngành nghề đã được phê duyệt, ảnh hưởng đến công tác quản lý BVMT. Một số thành viên Đoàn giám sát cho rằng, thời gian qua chưa có dự án nào ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tại KCN, đáp ứng đủ điều kiện được hưởng ưu đãi của tỉnh. Nhiều DN vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu, phát triển sản xuất chưa gắn với BVMT và vi phạm các quy định trong lĩnh vực này, như: Không lập báo cáo ĐTM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoặc có báo cáo nhưng không thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Ngoài ra, trong các KCN còn hàng loạt DN đang hoạt động thuộc diện phải xác nhận hoàn thành công trình BVMT, song thực hiện còn chậm, thậm chí “bỏ trắng”.

Không thu hút đầu tư bằng mọi giá

 Hiện, toàn tỉnh Bắc Giang có 4/5 KCN đã đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Trong đó, KCN Quang Châu và KCN Vân Trung đã bảo đảm xử lý đạt quy chuẩn môi trường cột A; KCN Đình Trám chưa thực hiện nâng cấp đạt cột A; KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Bắc mới vận hành thử nghiệm; KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Nam đã hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng chưa thu gom được nước thải về hệ thống xử lý, do hệ thống rãnh thu gom nước thải đã xuống cấp, rò rỉ.

Tại buổi làm việc với Ban Quản lý các KCN tỉnh,  các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Ban quản lý chặt hoạt động cho thuê lại nhà xưởng, chấp thuận đầu tư đúng phân khu chức năng, chấn chỉnh kịp thời sai phạm, nhất là trong lĩnh vực môi trường. Trước việc xử lý nước thải tại KCN Đình Trám chưa đạt chuẩn theo quy định như hiện nay, có ý kiến đề nghị Ban xem xét không cấp phép đầu tư cho các DN vào khu vực này để nâng cao hiệu quả BVMT.

Nhấn mạnh việc thu hút các dự án đầu tư vào KCN chưa được thực hiện nghiêm túc, nhất là những dự án nhỏ chất lượng chưa cao và không gắn với công tác BVMT, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh đề nghị Ban Quản lý các KCN tỉnh xem xét lại và chấn chỉnh việc thu hút đầu tư, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Đồng thời, thận trọng trong cấp phép, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo yêu cầu của DN. Tuyệt đối không thu hút đầu tư bằng mọi giá, đối với các dự án thu hút mới cần thực hiện nghiêm theo chủ trương của tỉnh, phát triển kinh tế gắn với BVMT - ông Hạnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị Ban Quản lý các KCN khẩn trương rà soát, tăng cường kiểm tra đột xuất các DN, đơn vị cho thuê nhà xưởng; yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng mục tiêu đầu tư và các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, xử phạt nghiêm theo quy định. Từ nay đến hết năm, Ban Quản lý các KCN tỉnh phải yêu cầu các DN chưa chấp hành nghiêm các thủ tục về môi trường chấm dứt vi phạm. Bên cạnh đó, chỉ đạo các công ty đầu tư hạ tầng sớm hoàn thiện các công trình hạ tầng, làm tốt việc đấu nối, thu gom, xử lý hiệu quả nước thải trong các KCN, đạt chuẩn theo quy định trước khi xả thải ra môi trường. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc các DN xử lý chất thải nguy hại, chất thải thông thường bảo đảm vệ sinh môi trường. Đặc biệt, làm tốt công tác tham mưu với tỉnh, các địa phương liên quan tháo gỡ khó khăn, giải quyết các bất cập trong lĩnh vực môi trường.

HUYỀN LOAN