Huyện Gia Lâm:

Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch nông thôn mới 

Xem với cỡ chữ
Giám sát về công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Gia Lâm, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đánh giá huyện là một trong những đơn vị làm tốt việc quy hoạch nông thôn mới, từ đó đóng góp tích cực vào công tác triển khai quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quy hoạch đồng bộ tại tất cả các xã

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Trương Văn Học, công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch trong nhiều năm qua luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện theo đúng các chỉ đạo của thành phố, bảo đảm công khai, dân chủ và đúng pháp luật. Công tác công khai các đồ án quy hoạch được duyệt trên địa bàn được thực hiện tốt; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ làm công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng về các quy định của pháp luật có liên quan... Đặc biệt, huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc thực hiện triển khai các dự án đầu tư và xây dựng công trình tuân thủ theo quy hoạch được duyệt, các trường hợp vi phạm đều bị kiểm tra xử lý kịp thời đúng quy định.


Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc
Ảnh: Khánh Duy

“Đến nay, công tác đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn tại các xã trên địa bàn, đến nay cơ bản các xã đã được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng” - ông Trương Văn Học nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo huyện Gia Lâm cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác quy hoạch trên địa bàn huyện Gia Lâm hiện nay còn tồn tại một số hạn chế, bất cập cần sớm phải được khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, giữa các đồ án quy hoạch còn có sự không thống nhất về chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch gây khó khăn trong quá trình thực hiện và quản lý quy hoạch; việc lập quy hoạch nông thôn tại một số xã là không cần thiết bởi năm 2022 Gia Lâm phấn đấu trở thành quận, việc lập quy hoạch sẽ không phù hợp, gây lãng phí.

Tăng cường nguồn lực đầu tư cho hạ tầng

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận sự cố gắng, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của huyện Gia Lâm trong triển khai thực hiện quy hoạch, cơ bản việc thực hiện quy hoạch đã đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch có sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành liên quan, trong đó, quy hoạch nông thôn mới đã có đóng góp tích cực vào công tác triển khai quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện. Tính đến nay, tỷ lệ công trình có phép đạt 98%, thể hiện sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương, đối với những vi phạm được xử lý ngay không để tồn đọng kéo dài.

Về những tồn tại hạn chế, bà Phùng Thị Hồng Hà cho rằng huyện đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn vướng mắc, đánh giá kỹ nguyên nhân, trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị chính đáng. Trong đó, việc lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn còn chậm thực hiện; trong khi đó, việc gia tăng dân số nhanh chóng sẽ khiến hạ tầng sẽ không theo kịp, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Gia Lâm tiếp tục triển khai công tác quy hoạch xây dựng một cách bài bản, đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, huyện cần quan tâm đồng bộ các tiêu chí phát triển đô thị trong lộ trình lên quận vào năm 2025; rà soát để đối khớp với các quy hoạch ngành như: Đê điều, thoát lũ, giao thông, cụm điểm công nghiệp, làng nghề… kịp thời báo cáo vướng mắc với thành phố và các ngành. “Gia Lâm cần tăng cường đầu tư nguồn lực cho cơ sở hạ tầng bởi mục đích cuối cùng là phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân” - bà Phùng Thị Hồng Hà đề xuất.

KHÁNH DUY