Thừa Thiên Huế: Thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Hòa Mỹ 

Xem với cỡ chữ

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Hòa Mỹ, huyện Phong Điền. Theo đó, Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Hòa Mỹ nhằm tăng dung tích hồ chứa bảo cung cấp nước tưới chủ động cho khoảng 603ha lúa của các xã Phong Mỹ, Phong Sơn và Phong Xuân thuộc huyện Phong Điền. Về nội dung và quy mô đầu tư: Nâng cấp sửa chữa tràn xả lũ, cụ thể lắp đặt hệ thống cửa van bằng thép, sửa chữa những vị trí hư hỏng và lắp dựng lan can hai bên tường tràn; xây dựng cầu công tác vận hành cửa van tràn xả lũ; xây dựng đường dây hạ thế phục vụ công tác vận hành cửa van và điện chiếu sáng. Đây là Dự án nhóm C, tổng mức đầu tư dự kiến 8.220 triệu đồng từ ngân sách tỉnh thực hiện trong 2 năm.

HÀ VĂN

Truyền hình