Thừa Thiên Huế: Sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 9 

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa VII. Theo đó, thời gian dự kiến kỳ họp được tiến hành trong 2 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 10.12.2019. Bên cạnh xem xét các nội dung của kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh sẽ quyết định một số nội dung chuyên đề như: Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn; chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn; chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; kết quả giám sát tình hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2018; thành lập đoàn giám sát về tình hình kết quả thực hiện các năm doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn; thành lập đoàn giám sát về chấp hành các quy định pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…