Thủ tướng phê duyệt khung chính sách bồi thường, tái định cư cải tạo tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh 

Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh và đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông - Vận tải và UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh do Bộ Giao thông - Vận tải làm chủ đầu tư được thực hiện theo Quyết định số 2708/QĐ-BGTVT ngày 17.12.2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Ban Quản lý dự án đường sắt là đại diện chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải. Dự án có chiều dài 319,02 km, qua 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An. Điểm đầu tại ga Hà Nội. Điểm cuối tại ga Vinh (Km319+020). Tổng số ga trên khu đoạn là 36 ga. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 - 2021.

Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn đường sắt Nha Trang - Sài Gòn do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư được thực hiện theo Quyết định số 2878/QĐ-BGTVT ngày 28.12.2018 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Ban Quản lý dự án đường sắt là đại diện chủ đầu tư. Dự án có chiều dài 411,27 km, qua 6 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Tổng số ga trên khu đoạn là 36 ga. Thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2021.

Theo TTXVN