Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ 

Xem với cỡ chữ
Sáng 30.11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi Thư chúc mừng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu.


Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ kỷ niệm

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; và đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Trong diễn văn đọc tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết: Qua từng giai đoạn lịch sử, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tên gọi của Bộ đã có những thay đổi từ Ủy ban Khoa học Nhà nước ở ngày đầu thành lập (năm 1959), Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (năm 1965), Ủy ban Khoa học Nhà nước (năm 1990), Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (năm 1992) và từ năm 2002 cho đến nay là Bộ Khoa học và Công nghệ. Nhưng dù với tên gọi nào thì Bộ cũng được giao nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cao nhất cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc hoạch định và triển khai các chính sách phát triển khoa học và kỹ thuật, hiện nay là khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong hơn 30 năm đất nước đổi mới toàn diện, cơ chế và chính sách quản lý hoạt động khoa học và công nghệ cũng luôn được quan tâm đổi mới nhằm giải phóng tiềm năng sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi và thông thoáng cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Trên cơ sở đó, khoa học và công nghệ đã có những đóng góp nổi bật trong phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và biểu dương.


Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục tập trung phối hợp chặt chẽ hơn với các bộ, ngành, cơ quan ở trung ương và địa phương, cộng đồng các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó có nhiệm vụ tiếp tục đổi mới hệ thống sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm và trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh. Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia để phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng nhanh; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về kinh tế, thương mại, đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh để kích cầu công nghệ và nhu cầu đổi mới sáng tạo từ khu vực doanh nghiệp. Tăng cường năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp thông qua tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, thành lập viện nghiên cứu, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; tiếp tục đổi mới hoạt động quản lý khoa học và công nghệ theo hướng dỡ bỏ các rào cản, giải phóng tối đa tiềm năng sáng tạo. Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học mạnh, kết hợp đồng thời biện pháp động viên, khuyến khích và đặt yêu cầu trở lại đối với nhà khoa học; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu chung để tranh thủ nguồn lực và tri thức của các quốc gia tiên tiến…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, các cơ quan tiền thân và Bộ Khoa học và Công nghệ luôn làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật thúc đẩy nền khoa học, công nghệ nước nhà phát triển. Khoa học và công nghệ ngày càng đóng góp nhiều vào giá trị gia tăng của sản phẩm hàng hóa, trên 30% giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, 38% trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Số lượng các bài báo khoa học, công trình công bố quốc tế của Việt Nam tăng nhanh, xếp thứ 56 trên tổng số hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 8 bậc so với năm 2010. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam liên tục tăng và 2019 xếp thứ 42 trên 129 quốc gia và đứng thứ 3 ASEAN…


Toàn cảnh buổi Lễ

Thủ tướng nhấn mạnh: Huân chương Lao động hạng Nhất được trao tặng lần này là kết quả xứng đáng, ghi nhận nỗ lực, cống hiến của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.

Với Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030), tầm nhìn đến 2045 của Việt Nam là phát triển thịnh vượng, Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu khoa học phải mạnh mẽ, quyết liệt để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ nước nhà. Trong đó, tập trung tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Cơ chế, chính sách phải được đổi mới đồng bộ cả pháp luật khoa học và công nghệ và pháp luật về thuế, đầu tư, tài chính,... Xóa bỏ tư duy hành chính hóa trong hoạt động khoa học công nghệ.

Chú trọng phát triển các lĩnh vực khoa học và công nghệ có tính ứng dụng cao. Khoa học công nghệ phải góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.

Đưa ra các giải pháp cụ thể và hiệu quả để tăng cường liên kết doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học. Có cơ chế đủ mạnh để khuyến khích, thu hút các nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

Tập trung phát triển mạnh thị trường khoa học, công nghệ gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Chủ động phát triển cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ theo hướng hiện đại, đồng bộ, trong đó có các khu công nghệ đi đầu trong việc bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đổi mới về chính sách sử dụng và trọng dụng nhân tài khoa học công nghệ, trong đó quan tâm đến các nhà khoa học đầu ngành. Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ theo hướng mở rộng hợp tác khoa học và công nghệ tầm quốc gia. Phát triển mạng lưới kết nối nhân tài Việt Nam, thu hút sự tham gia đóng góp của cộng đồng các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Độc lập Hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân Chương lao động hạng Nhất cho tập thể Bộ Khoa học và Công nghệ

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Khoa học và Công nghệ.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành Triển lãm 60 năm Khoa học Công nghệ

+ Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành và đại biểu đã cắt băng khánh thành Triển lãm 60 năm Khoa học Công nghệ và tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu khoa học, công nghệ tại đây.

Tin và ảnh KHÁNH DUY