Thủ tướng biểu dương EVN giảm giá điện cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 

Xem với cỡ chữ
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chương trình giảm giá điện và an sinh xã hội để hỗ trợ khách hàng bị tác động bởi dịch Covid-19. Văn bản nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ “hoan nghênh các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên đã đồng hành với Chính phủ chủ động đề xuất giảm giá điện và ủng hộ các chương trình an sinh xã hội của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19”.

EVN cho biết, tổng số tiền hỗ trợ cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 dự kiến khoảng 11.000 tỷ đồng. Theo đó, toàn bộ 26,6 triệu hộ sử dụng điện sinh hoạt được giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648 của Bộ Công thương; trong đó có hơn 22,8 triệu hộ sinh hoạt sử dụng dưới 300 kWh/tháng, chiếm 85,7% tổng số hộ sinh hoạt cả nước được giảm 10% tiền điện. Đồng thời, có hơn 2 triệu khách hàng sản xuất, kinh doanh được giảm giá 10% giá bán lẻ điện. Ngoài ra, các khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch còn được giảm giá điện thông qua việc áp dụng giá điện cho các ngành sản xuất thay cho giá kinh doanh đang được áp dụng.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, EVN đã thực hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sinh hoạt trong tháng 4, 5, 6, tương ứng hóa đơn các kỳ tháng 5, 6, 7 và hỗ trợ ngay cho các khách hàng ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp) có ngày ghi chỉ số từ 16.4.2020 trở đi.

EVN cũng khẩn trương, kịp thời triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; miễn/giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở điều trị và cách ly phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN.

Theo thống kê của EVN, đến ngày 12.5.2020 đã có 12,4 triệu khách hàng được phát hành hóa đơn giảm giá (chiếm tỷ trọng 43,94% khách hàng) với tổng số tiền giảm đã thực hiện là 1.739,3 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện, hiện nay, EVN và các đơn vị đã và đang nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa bảo đảm cung cấp điện vừa chung sức cùng đồng bào cả nước phòng chống dịch Covid-19. Trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hàng chục nghìn nhân viên EVN đã thực hiện nghiêm chế độ làm việc tập trung, nhằm bảo đảm vừa duy trì tốt công tác vận hành hệ thống điện và cung cấp các dịch vụ điện, vừa tuân thủ các Chỉ thị về phòng chống dịch Covid-19.


EVN giảm giá điện cho khách hàng

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, mức độ tiêu thụ điện toàn quốc tăng ít hơn so với quy luật những năm gần đây, trong đó, điện cấp cho thương mại dịch vụ và sản xuất công nghiệp giảm, riêng thành phần điện cấp cho sinh hoạt và tiêu dùng nhân dân tăng 4,58%. Trong bối cảnh đó, EVN đã đẩy mạnh cung ứng các dịch vụ điện trực tuyến, nhờ đó, tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt đạt 81,96%. Kể từ tháng 2.2020 khi dịch Covid-19 chưa bùng phát đến tháng 4.2020, yêu cầu cung cấp các dịch vụ điện tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia tăng 8,2 lần, tỷ lệ giao dịch trực tuyến qua internet cũng tăng 4,5 lần.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giảm giãn cách xã hội thì hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước được phục hồi, nên nhu cầu điện tăng trở lại, trong đó, điện sản xuất toàn hệ thống bình quân ngày trong tuần đầu tháng 5.2020 tăng 15% so với tháng 4.2020. EVN đã xây dựng kế hoạch để bảo đảm cung ứng điện các tháng còn lại với nhu cầu điện theo đúng kế hoạch đầu năm đã được Bộ Công thương phê duyệt, đồng thời bảo đảm yêu cầu đủ điện cho hoạt động sản xuất khi tái hoạt động và mở rộng quy mô. Ngoài ra, EVN và các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện các công trình lưới điện cấp bách để giải tỏa hết các nguồn điện mặt trời đã đưa vào vận hành, đặc biệt tại khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận.