Thông tin Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 

Xem với cỡ chữ
Chiều 10.7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức thông tin về Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” (Chỉ thị 40).

Thông tin tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Bùi QuangVinh cho biết, tín dụng chính sách xã hội được thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội được coi là một trong những giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, có thể khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh xã hội; ổn định chính trị, an ninh quốc phòng; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền trên cả nước. Đặc biệt, theo ông Bùi Quang Vinh, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen, đặc biệt là những vùng nông thôn, là một công cụ kinh tế thực hiện vai trò điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến với những đối tượng dễ bị tổn thương; là một trong những đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, tự vươn lên khẳng định vị thế của mình trong xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Bùi Quang Vinh thông tin tại cuộc họp

Báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội cho thấy, từ khi có Chỉ thị 40, nguồn vốn các địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tăng 11.209 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 29,4%, tăng gấp gần 3,9 lần so với giai đoạn trước khi có Chỉ thị 40, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến 31.10.2019 đạt 15.017 tỷ đồng… Như vậy, việc thực hiện tốt các chủ trương huy động vốn thực hiện tín dụng chính sách đã mang lại kết quả đáng ghi nhận, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến ngày 31.10.2019 đạt 211.757 tỷ đồng, tăng 77.085 tỷ đồng so với thời điểm trước ban hành Chỉ thị số 40.
Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 15.7, tại Hà Nội. Hội nghị sẽ có sự tham dự của hơn 400 đại biểu trong nước và quốc tế tại điểm cầu Trung ương và hơn 1.200 tại các điểm cầu địa phương.

Minh Hương