Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI

Thông qua nhiều quyết sách thúc đẩy phát triển kinh tế 

Xem với cỡ chữ
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa VI đã đánh giá toàn diện những ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thông qua nhiều quyết sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kêu gọi các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cùng nhau vượt qua dịch bệnh Covid-19.

Nâng cao chất lượng đầu tư công

Theo đánh giá tại kỳ họp, những tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến việc thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế có tốc độ tăng trưởng chậm, các ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất là du lịch; xuất khẩu nông sản, thủy sản; dịch vụ vận tải và một số nhóm ngành may mặc, giày da... Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu cho rằng, thời gian qua, việc chậm ban hành các chính sách khi có thay đổi từ Trung ương đã ảnh hưởng đến việc chỉ đạo điều hành và thực hiện không kịp thời các chính sách mới; các khoản chi ngân sách do chưa kịp thời ban hành chính sách mới đã bị Kiểm toán Nhà nước phát hiện, yêu cầu thu hồi.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Do đó, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh rút kinh nghiệm sâu sắc và tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành kịp thời tham mưu UBND tỉnh dự thảo các quy định hướng dẫn thực hiện trên địa bàn để trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết làm cơ sở pháp lý thực hiện. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tổ chức tốt việc điều hành thu, chi ngân sách trong điều kiện bị giảm thu do giá dầu thế giới giảm sâu và tác động của dịch bệnh Covid-19; đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng ngân sách đến hạn của các cơ quan, đơn vị còn nợ tạm ứng ngân sách; rà soát các dự án nhà đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai để tổ chức thu dứt điểm.

Đối với việc đầu tư công, các đại biểu đề nghị cần thực hiện các giải pháp xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; ưu tiên triển khai các giải pháp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn nhằm bảo đảm tiến độ dự án. Đồng thời, kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án còn vướng mắc, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ triển khai nhanh và đã giải ngân hết kế hoạch vốn.

Chủ tịch HĐND tinh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Những tháng cuối năm, cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ các rào cản để thúc đẩy tăng trưởng; tập trung thực hiện các chỉ tiêu còn thấp để hoàn thành kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, nâng cao hơn nữa chất lượng sử dụng hiệu quả đồng vốn và quản lý các công trình đầu tư công. UBND tỉnh cần chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm các cơ quan liên quan để mỗi dự án, công trình đầu tư công phải thật sự chất lượng và kịp thời duy tu, bảo dưỡng. Đồng thời, xem xét, xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Toàn cảnh kỳ họp

Khai thác hiệu quả quỹ đất công

Thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu cho rằng: Thời gian qua, việc thực hiện Quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất chưa tốt và chưa kịp thời cập nhật, điều chỉnh đã gây khó khăn cho người dân. Đặc biệt, việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư các cơ sở giáo dục ở những địa điểm quy hoạch không thuận lợi, không thu hút được nhà đầu tư, sau đó lại đề xuất chủ trương đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách ở địa điểm quy hoạch khác thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, nhiều diện tích đất công bị người dân lấn chiếm, sử dụng bất hợp pháp nhưng không được chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hoặc chậm xử lý. Ngoài ra, việc tổ chức đấu giá các trụ sở, các lô đất công để tạo nguồn thu ngân sách phục vụ đầu tư phát triển của tỉnh còn khá chậm, gây lãng phí.

Để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trên địa bàn, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát quỹ đất công hiện tại, kiên quyết thu hồi các trường hợp lấn chiếm đất công và xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất công trên địa bàn. Bên cạnh đó, chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ đấu giá các khu đất công, qua đó khai thác hiệu quả quỹ đất công và tạo nguồn thu cho ngân sách.

Đại biểu biểu phát biểu tại tổ thảo luận trước kỳ họp

Có ý kiến đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp rà soát, thống kê, cắm mốc và thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định; kiểm tra, xử lý nghiêm hoặc thu hồi các trường hợp hộ dân thực hiện không đúng việc quản lý đất trồng rừng được giao. Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu: Những tháng cuối năm, UBND tỉnh tổ chức đấu giá các khu đất công để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục đề ra các giải pháp, bước đi, xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước, bên cạnh thực hiện các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và chính quyền các cấp, bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh, không để phát sinh lây nhiễm mới.

Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc các giải pháp đề ra nhằm cùng nhau vượt qua dịch bệnh Covid-19, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng phồn vinh và vững chắc.

BẢO TRÂM