Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV:

Thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Bảy, sáng 14.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, với 452/452 ĐBQH có mặt tham gia biểu quyết, bằng 93,39% số đại biểu tán thành.

Nghị quyết quy định thành lập Đoàn giám sát của QH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và phân công Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu làm Trưởng Đoàn giám sát. Nghị quyết cũng phân công Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga làm Phó Trưởng Đoàn thường trực; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình làm Phó Trưởng đoàn; Trưởng ban Dân nguyện thuộc UBTVQH Nguyễn Thanh Hải làm Phó Trưởng đoàn.


Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Ảnh: Quang Khánh

Đoàn giám sát thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, cũng như các quy định pháp luật có liên quan. Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát UBTVQH tại phiên họp tháng 4.2020 ; báo cáo kết quả giám sát để QH tiến hành giám sát tối cao tại Kỳ họp thứ Chín.

Theo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát, Ủy ban Tư pháp sẽ giúp Đoàn giám sát về những vấn đề liên quan đến nội dung giám sát. VPQH giúp Đoàn giám sát về xây dựng chương trình, kế hoạch, công tác bảo đảm, tổ chức phục vụ các hoạt động của Đoàn giám sát. Nghị quyết cũng quy định, theo yêu cầu của Đoàn giám sát, Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức giám sát về nội dung chuyên đề nói trên; gửi báo cáo kết quả giám sát đến Đoàn giám sát.

Để bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện, Nghị quyết giao UBTVQH, Đoàn giám sát, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các Ban thuộc UBTVQH, Tổng Thư ký QH, VPQH, Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Trung ương và địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Phương Thủy