Quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Thông qua các nghị quyết liên quan đến kế hoạch đầu tư công 

Xem với cỡ chữ
Ngày 28.5, HĐND quận Cầu Giấy Khóa V đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 (họp bất thường) xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Toàn cảnh kỳ họp Ảnh: Sơn Nguyên

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh: Kỳ họp nhằm đáp ứng kịp thời những yêu cầu trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND quận về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận từ nay đến hết năm 2020 và những năm tiếp theo. Do đó, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện bản lĩnh, chính kiến, tập trung nghiên cứu kỹ các vấn đề, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn, thảo luận để đóng góp và quyết định những nội dung thông qua tại kỳ họp, đáp ứng kịp thời và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe 21 tờ trình, 2 báo cáo của UBND quận, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận và thảo luận thông qua các nghị quyết về: Phê chuẩn tiết kiệm chi thường xuyên 9 tháng cuối năm 2020, điều chỉnh giảm chi thường xuyên ngân sách quận 9 tháng cuối năm 2020 do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19; phê duyệt bổ sung chi ngân sách năm 2020 để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án (chủ yếu là các các trường học đề nghị nâng tầng vượt tiêu chuẩn); phê chuẩn chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách quận năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025...

Huyền Loan