Hòa Bình:

Thông qua 25 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 11 

Xem với cỡ chữ
Ngày 14.10, HĐND tỉnh Hòa Bình đã khai mạc Kỳ họp thứ 11 (bất thường). Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh.

Tại kỳ họp, sau khi nghe tờ trình của UBND tỉnh, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp vào các dự thảo nghị quyết. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định 25 nghị quyết quan trọng, bao gồm: 19 nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh, dừng chủ trương đầu tư các dự án; Nghị quyết về thông qua chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn; Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019; Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hòa Bình và Nghị quyết bãi bỏ Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND ngày 3.7.2015 của HĐND tỉnh.


Toàn cảnh kỳ họp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh khẳng định: Các nghị quyết được xem xét, cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp đã được các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận sôi nổi, thể hiện chính kiến rõ ràng và thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp; các đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn đời sống để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Đức Hinh; miễn nhiệm chức danh Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh đối với ông Ngô Ngọc Đức do được điều động giữ chức Chủ tịch UBND TP Hòa Bình; đồng thời, bầu bổ sung chức danh Giám đốc Sở Xây dựng, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Hải Lâm, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Tin và ảnh: Trần Tâm