ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ VIETCOMBANK LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thống nhất quyết nghị phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới 

Xem với cỡ chữ
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vừa trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây cũng là Đại hội được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lựa chọn thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội.

Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là nâng cao và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và trách nhiệm tiên phong của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Để khẳng định vị thế của một ngân hàng hàng đầu Việt Nam, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng/đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Vietcombank đề ra.

Ban chấp hành Đảng bộ Vietcombank, khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ
Nguồn: ITN

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Vietcombank nhiều năm liền được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập, Vietcombank đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, nhận được Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng đã trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo nêu rõ, trong giai đoạn 2015 - 2020, Vietcombank luôn giữ vững vai trò là ngân hàng chủ đạo, nghiêm túc, tiên phong thực hiện các chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), góp phần tích cực vào việc ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, linh hoạt với diễn biến của thị trường, đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Nhờ đó, Vietcombank đã vượt qua những thách thức, nắm bắt các cơ hội, liên tục tăng trưởng ở mức cao.

Đảng bộ Vietcombank đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, triển khai trên toàn hệ thống về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị hệ thống, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh dài hạn… Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng, đổi mới toàn diện; công tác xây dựng, tổ chức cán bộ được coi trọng, thực hiện đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có hiệu quả; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII góp phần quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong nhiệm kỳ đã có 1 Đảng bộ cơ sở được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen; 16 tập thể, 102 cá nhân được được Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank tặng giấy khen… Cùng với đó là triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, xử lý nợ xấu bảo đảm các tỷ lệ an toàn; chủ động triển khai giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành…

Thay mặt Đảng ủy cấp trên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các Ban/Bộ/Ngành mà trực tiếp là Đảng bộ Khối doanh nghiệp trung ương và NHNN, Đảng bộ Vietcombank đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo hệ thống cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Đảng bộ Vietcombank đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối doanh nghiệp trung ương và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ghi nhận những thành tích của Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ Vietcombank đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội thành công tốt đẹp                                                                            

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 30 đồng chí; giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo kết quả bầu cử, đồng chí Nghiêm Xuân Thành đã tái trúng cử Bí thư Đảng ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Vietcombank Nghiêm Xuân Thành nhận định, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí cao, Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Đại hội đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, những tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Ban Chấp hành Đảng bộ; Đại hội có sự nhất trí cao trong việc khẳng định những thành quả quan trọng và toàn diện mà Đảng bộ Vietcombank đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những hạn chế nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đại hội đã phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, ý chí thống nhất quyết nghị các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi các đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ tăng cường phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cao Linh