Thông cáo số 7 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV 

Xem với cỡ chữ
Ngày 29 - 10 - 2018, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 - 2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Trong quá trình thảo luận đã có 44 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến và tranh luận, tập trung vào một số nội dung sau:

- Những kết quả tích cực đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân trong thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; kết quả thu nội địa và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu; thu từ các khu vực sản xuất kinh doanh chủ yếu (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh); chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển; chi ngân sách cho lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chuyển dịch cơ cấu chi ngân sách nhà nước; nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nợ Chính phủ; công tác quản lý, điều hành thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018; kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước.

- Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn về khả năng cân đối nguồn vốn; nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư công; công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; việc quản lý, sử dụng vốn dự phòng; việc giao, giải ngân vốn đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và dự án sử dụng vốn ODA; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, đầu tư theo hình thức PPP, BT; dự kiến phân bổ vốn đầu tư công trung hạn cho 2 năm cuối của kế hoạch.

- Đánh giá giữa kỳ và giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm: về cân đối ngân sách nhà nước trong trung hạn và dài hạn; tỷ lệ huy động từ thuế, phí trên GDP; tỷ trọng thu nội địa trên tổng thu ngân sách nhà nước; tỷ trọng chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; thực hiện chiến lược cải cách thuế; tăng cường năng lực và nguồn lực tài chính quốc gia.

- Về phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017; các vấn đề dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, bội chi và nợ công; nguyên tắc và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và các giải pháp bảo đảm thực hiện.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên thảo luận đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Thứ ba, ngày 30 - 10 - 2018, Quốc hội làm việc tại hội trường. Quốc hội sẽ nghe Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV và Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV, sau đó, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan. Phiên họp này sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.