Thông cáo số 5 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV 

Xem với cỡ chữ

Ngày 26 - 10 - 2018, Quốc hội tiếp tục làm việc theo chương trình.

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Trong quá trình thảo luận đã có 46 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến và tranh luận, tập trung vào một số nội dung sau:

- Những kết quả đạt được, việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức, nguyên nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm đầu nhiệm kỳ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ; các giải pháp triển khai chủ động, tích cực, sáng tạo của chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

- Vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh giản biên chế; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu Cách mạng Công nghiệp 4.0; triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn; chính sách thu hút đầu tư nước ngoài gắn với chuyển giao công nghệ; bảo vệ môi trường.

- Vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp; bảo đảm đời sống nông dân; phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long; một số kết quả đạt được và khó khăn, bất cập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông, phát triển dịch vụ logistics; quản lý phát triển một số ngành công nghiệp; việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người nghèo, người cao tuổi, cán bộ hưu trí.

- Những kết quả tích cực, đạt được, khó khăn, bất cập, hạn chế và giải pháp khắc phục trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Kết quả đạt được và những khó khăn thách thức, nguyên nhân và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

- Một số bất cập trong thực hiện pháp luật về đất đai, đầu tư công, xây dựng, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường; nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; vấn đề hoàn thiện chính sách pháp luật và chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6, 7 và 8 (Khóa XII).

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên thảo luận đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Thứ bảy, ngày 27 - 10 - 2018, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giữa kỳ. Phiên họp này sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.