Thông cáo số 11 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIII 

Xem với cỡ chữ
Ngày 02.11.2012, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về cong tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc, đã có 23 đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

1. Về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, công tác thi hành án:

- Khiếu kiện vượt cấp, đông người;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức người dân;

- Tình hình và giải pháp xử lý án tồn đọng, nâng cao tỷ lệ thi hành án;

- Tình hình, nguyên nhân và giải pháp hạn chế tình trạng chống người thi hành công vụ;

- Tình hình, biện pháp xử lý đối với người vị thành niên phạm tội;

- Lực lượng, cơ sở vật chất và chế độ, chính sách đối với các cơ quan tư pháp;

- Hiệp định tương trợ tư pháp;

- Hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm;

- Việc ban hành Nghị quyết về công tác tư pháp;

2. Về công tác phòng, chống tham nhũng:

- Cơ chế kiểm soát thu nhập;

- Thành lập cơ quan đặc biệt về phòng, chống tham nhũng;

- Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng;

Trong quá trình thảo luận, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu nêu lên.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc buổi làm việc.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Thứ bảy, ngày 03.11.2012, đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu. Chủ nhật, ngày 04.11.2012, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 05.11.2012, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Thủ đô; buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật hòa giải cơ sở.