Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Chiều 14.7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2, mục I của Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14.

NGHỊ QUYẾT Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

NGHỊ QUYẾT Phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách  nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

NGHỊ QUYẾT Bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

NGHỊ QUYẾT về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

NGHỊ QUYẾT Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

NGHỊ QUYẾT Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

Sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trước ngày 15.10.2020

Sáng nay, 14.7, tại Phiên họp thứ 46, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc triển khai thực hiện các quy định mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Tổ chức Quốc hội.

Quốc hội sẽ họp trực tuyến kết hợp tập trung

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 46, sáng nay, 14.7, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tổng kết Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV.

Theo dòng sự kiện

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm, làm việc tại Ninh Thuận

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm, làm việc tại Ninh Thuận

Sáng 12.7, tại Ninh Thuận, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xem tiếp...