Thơ Phạm Trung Tuyến 

Xem với cỡ chữ

Lặng nghe mà tới biển

Cha sẽ kể con nghe chuyện của dòng sông Mẹ
Chuyện dòng nước hai màu
Chuyện của người con gái nương dâu trở thành hoàng hậu
Chuyện Man nương mỗi một lần chuyển kiếp một lần đau
Những vực xoáy sinh ra từ đâu?
Con thuồng luồng vượt cạn,
Hay dưới mặt nước hiền là đáy sông lồi lõm?
Này con, kia bến giang đầu…
 
Có những điều cha chẳng biết vì sao
Nhưng mà con phải nhớ
Những ký ức đồng âm mờ tỏ
Như dòng sông, ông Gióng, con rồng...
Con rồi sẽ lớn khôn
Như dòng sông sẽ một ngày tới biển
Cứ đi rồi sẽ đến
Phù sa để lại đôi bờ
 
Cha sẽ đọc con nghe cả những vần thơ
Chuyện người xưa đánh giặc
Chuyện Hoàng Bảy ngược sông hóa thần vệ quốc
Chuyện Cờ Đen công, tội bến Âu Lâu
Mình sẽ xuôi thuyền về đến Trung Châu
Nơi dòng nước pha màu ngã ba Bạch Hạc
Nơi man trá hóa thần, hiền lương mang tiếng ác
Ngọn cây Chiên Đàn chim hạc trắng kêu thương
 
Dòng sông dài như dòng tóc vấn vương
Những nỗi niềm của cha cũng thế
Cha sẽ kể con nghe chuyện về dòng sông Mẹ
Lắng nghe mà tới biển, con trai!