Thơ Phạm Hồ Thu 

Xem với cỡ chữ
Giấc sâm cầm

Có một kinh thành vương bóng anh
Hoa lau trắng cả giấc sâm cầm

Có một sông Hồng mê mải chảy
Mà nên bờ bãi đã nghìn năm

Chùa xưa chuông cũ vang đâu đó
Sóng biếc lao xao mặt hồ đầy

Xao xác tiếng chiều rơi chầm chậm
Hoa đào năm ngoái nở đêm nay?