Thơ Nguyễn Ngọc Anh  

Xem với cỡ chữ

Mầm xuân
                  
Chiếc mầm yêu nhỏ xíu
gieo trong lòng mùa xuân
hôm nay vừa trổ lá
gợi nỗi niềm bâng khuâng

Đêm đã mềm như lụa
giấc đã chìm thung sâu
vẫn còn đôi cánh mỏng
bay nhẹ nhàng vết đau

Biết đâu là bãi bể
mai lại thành nương dâu
con đường đi sẽ tới
lòng nối nhau nhịp cầu

Ở góc vườn đất bạc
có loài hoa dịu hương
nở những điều rất thật
nói thay lời tơ vương

Chiếc mầm yêu nhỏ xíu
đợi mặt trời trổ bông
cho mùa xuân cánh mỏng
ru tình vào thinh không