Thơ Nguyễn Ngọc Anh 

Xem với cỡ chữ

Bàn tay
 
Bàn tay người không có tuổi
lặng im từng ngón vào đời
ngón dài như lời hứa đợi
ngón hiền vẽ nét son môi
 
Ngón thon ngày mai chẳng tới
ngón ngà mộng ước xa xôi
ngón vui đường xa rong ruổi
ngón buồn ngồi lại cùng tôi
 
Bàn tay chụm vào mười ngón
nhóm lên tia lửa mặt trời
bàn tay chia thành năm ngả
mát lành như nước giếng khơi
 
Bàn tay của người tôi nhớ
một sáng mai kia đã rời
mà hơi ấm còn ủ lại
nở bừng đóa hoa vàng tươi