Thơ Mai An 

Xem với cỡ chữ
 Ngày ẩm ướt

Sáng ra nằm nghe mưa
ý nghĩ thành ẩm ướt
ngày đã loang màu tươi
mà nỗi buồn xanh mướt
 
Hay là con bướm trắng
đã lạc đường trong mơ
hay là hoa ngâu nhỏ
thơm suốt đêm đợi chờ
 
Tình một đời nghi ngại
thương một đời phân vân
yêu một đời lận đận
người lúc xa lúc gần
 
Buổi sáng ngày ẩm ướt
đã trói vào cơn mưa
sợi duyên trời chẳng buộc
người nhớ thêm cũng thừa