Tháo gỡ vướng mắc việc tiếp nhận, kiểm tra chứng nhận xuất xứ hàng hóa  

Xem với cỡ chữ
Trước những vướng mắc về việc tiếp nhận, kiểm tra chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử và bản giấy, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố giải quyết vấn đề này.

Theo hướng dẫn, các trường hợp khác biệt được nêu rõ như sau: trên chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử sử dụng bảng mã đơn vị điện tử (H87, B34…) trong khi chứng nhận xuất xứ hàng hóa giấy sử dụng bảng mã đơn vị thông thường (đơn vị như chiếc, tấn…). Các thông tin trên chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử khai báo khác ô so với chứng nhận xuất xứ hàng hóa bản giấy do các yêu cầu kỹ thuật hoặc do bị nhảy ô nhưng đều giống nhau về nội dung khai báo.


Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long
Nguồn: ITN

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử khai báo bổ sung thông tin nhiều hơn chứng nhận xuất xứ hàng hóa bản giấy do tài liệu hướng dẫn chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử yêu cầu khai báo chi tiết hơn (ví dụ thừa thông tin về số lượng, mô tả khai báo thêm tại ô số 7 trên chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử trong khi trên chứng nhận xuất xứ hàng hóa bản giấy thông tin về số lượng, trọng lượng được khai báo tại ô số 9).

Hướng dẫn cũng nêu rõ, đối với chứng nhận xuất xứ hàng hóa có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành, hóa đơn bên thứ ba tại ô số 10 trên chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử thể hiện cả 2 hóa đơn (hóa đơn của nhà sản xuất và hóa đơn bên thứ 3) trong khi trên chứng nhận xuất xứ hàng hóa bản giấy chỉ khai báo số hóa đơn thương mại bên thứ ba.

Để tháo gỡ vướng mắc về sự khác nhau giữa chứng nhận xuất xứ hàng hóa điện tử và bản giấy, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan chỉ đạo, trong các trường hợp nêu trên, cơ quan hải quan không phải tiến hành xác minh với cơ quan cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Cơ quan hải quan căn cứ trên chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D điện tử để kiểm tra tính hợp lệ của chứng nhận xuất xứ hàng hóa và xuất xứ hàng hóa.

Vân Phi