Thanh tra hành chính tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh 

Xem với cỡ chữ
Hiện nay trên một số phương tiện thông tin báo chí phản ánh về vụ việc hối lộ liên quan dến Công ty Tenma Việt Nam (là công ty con của Công ty Tenma Nhật Bản đặt tại tỉnh Bắc Ninh). Ngày 25.5.2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có công văn số 353/TB-BTC yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện.

Cụ thể: Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẩn trương báo cáo Lãnh đạo Bộ nội dung thông tin báo chí nêu về những nghi vấn trong việc hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam, báo cáo Bộ trước ngày 26.5.2020.

Giao Thanh tra Bộ thành lập ngay đoàn Thanh tra trong ngày 25.5.2020 để thanh tra Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung thông tin báo chí nêu về những nghi vấn trong việc hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.


Một số phương tiện truyền thông phản ánh vụ việc hối lộ liên quan đến Công ty Tenma Việt Nam. Ảnh: Internet

Trước đó, qua nắm bắt thông tin vụ việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã giao Thanh tra Bộ kiểm tra nội dung này. Ngày 21.5.2020, Thanh tra Bộ Tài chính đã có Công văn số 492/TTr-P7 yêu cầu Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh báo cáo thông tin về thanh tra, kiểm tra đối với Công ty Tenma (Nhật Bản). Đến ngày 25.5.2020, Thanh tra Bộ Tài chính đã ban hành 2 Quyết định thanh tra đối với Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về việc thanh tra hành chính đối với 2 đơn vị nêu trên. Trong đó có nội dung về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thanh tra, kiểm tra thuế đối với Công ty TNHH Tenma Việt Nam (Quyết định số 85/QĐ-TTr ngày 25.5.2020 đối với Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 86/QĐ-TTr ngày 25.5.2020 đối với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh).

Sau khi có kết quả thanh tra, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục có thông tin đến các cơ quan báo chí.
 

Lê Hùng