Thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế 41.821 tỷ đồng và 168 ha đất 

Xem với cỡ chữ
Báo cáo tại buổi họp báo về kết quả hoạt động trong quý I.2017 do Thanh tra Chí phủ tổ chức sáng 24.4 đã cho biết, qua tiến hành 1.885 cuộc thanh tra hành chính và 36.580 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, ngành thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 41.821 tỷ đồng và 168 ha đất.

Quang cảnh buổi họp báo (Nguồn: qdnd.vn)

Trong số 41.821 tỷ đồng vi phạm về kinh tế được phát hiện, có 33.300 tỷ đồng qua thanh tra hành chính; 8.521 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra chuyên ngành.

Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, số tiền phát hiện vi phạm kiến nghị thu hồi là 4.193 tỷ đồng (chưa bao gồm 91.317 tỷ đồng do Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng phát hiện vi phạm các quy định của nhà nước về cho vay, phân loại nợ, trích dự phòng rủi ro...).

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị thu hồi 8.773 tỷ đồng và 80 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 33.049 tỷ đồng và 88 ha đất, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 259 tập thể, cá nhân; ban hành 26.331 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 6.992 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 21 vụ việc, 47 đối tượng.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra tại 762 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 8 đơn vị vi phạm; tiến hành 202 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 22 vụ việc vi phạm, 18 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 19,4 tỷ đồng.

Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội; tiến hành kiểm tra việc thực hiện tại 553 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh các vi phạm. Các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 1.347 cán bộ, công chức, viên chức. Qua kiểm tra nội bộ phát hiện một vụ, ba đối tượng; qua hoạt động thanh tra phát hiện ba vụ, 4 đối tượng tại Sóc Trăng, An Giang, Hà Giang tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 4.593/7.914 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 58%. Trong đó, Thanh tra Chính phủ kết luận, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo xử lý 12 vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân.

Các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết 4.581 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 6,1 tỷ đồng, một ha đất; trả lại quyền lợi cho 303 người, kiến nghị xử lý 41 người, đã xử lý 16 người, chuyển cơ quan điều tra một vụ, một đối tượng.

Theo TTXVN