Thành phố Hà Giang khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII 

Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 7.8, Đảng bộ thành phố Hà Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tới dự Đại hội có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng các đồng chí trong Ban thường vụ…

Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi phát biểu khai mạc Đại hội  

Nhiều kết quả nổi bật

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi khẳng định: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII đã đề ra, tạo những chuyển biến quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những thành quả quan trọng đó là động lực, là tiền đề để đưa thành phố Hà Giang tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo Đại hội  

Với niềm tin tưởng và kỳ vọng vào thành công của Đại hội, Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi đề nghị: Mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, chấp hành nghiêm quy chế, nội quy và chương trình làm việc để Đại hội hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.   

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng và đoàn kết của đồng bào các dân tộc, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố Hà Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt và vượt hoàn thành 35/37 chỉ tiêu. Trong đó, có 25 chỉ tiêu hoàn thành trước một năm. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, thành phố đã thực hiện tốt, thành phố đã thực hiện tốt 2 khâu đột phá và 4 chương trình trọng tâm. Qua đó, đã tạo mức tăng trưởng kinh tế khá, hằng năm bình quân đạt trên 9,9%. Đồng thời, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, du lịch. Hết năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn đạt 561 tỷ đồng, vượt 61 tỷ đồng so với nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 57 triệu đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2015.

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ  

Mặt khác, thành phố cũng triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Qua đó, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến mỗi người dân, hộ gia đình. Đến nay, có 100% hệ thống đường giao thông trên địa bàn các xã, phường đã được rải nhựa và bê tông hóa; 100% các hộ dân được sử dụng điện; 100% các hộ gia đình được sử dụng nguồn nước sạch hoặc nguồn nước hợp vệ sinh.

Liên quan đến công tác giảm nghèo, thành phố đã huy động hiệu quả các nguồn lực trong xã. Sau 5 năm, đã xóa 125 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,33% năm 2015 xuống còn 0,26% năm 2020; xóa 50 nhà tạm thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo, cựu chiến binh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền ủng hộ, hỗ trợ trên 3 tỷ đồng. Đến nay, cơ bản không có hộ gia đình còn nhà tạm. Bên cạnh đó, thành phố còn triển khai thực hiện tốt Đề án xuất khẩu lao động và đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh; tổ chức tư vấn, dạy nghề, giới thiệu giải quyết việc làm cho trên 3.200 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; đặc biệt, triển khai cho vay vốn giải quyết việc làm được 3.589 dự án với tổng số tiền trên 110 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 8.550 lao động, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của Nhân dân…

Toàn cảnh Đại hội  

Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng đô thị; phát triển dịch vụ, du lịch; Phấn đấu xây dựng thành phố Hà Giang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II”, thành phố sẽ tập trung triển khai hiệu thực hiện hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Cụ thể, thành phố sẽ tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch theo hướng phát triển nhanh và bền vững; đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị; Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

Đồng thời, thực hiện đột phá về quy hoạch, quản lý quy hoạch phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; đột phá về huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố đến năm 2025, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II; đột phá về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố Hà Giang.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Với những kết quả đó, đề nghị Đại hội cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đánh giá thực chất những hạn chế, tồn tại; phân tích thảo luận làm rõ những nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm.

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng các lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại hội  

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu “Phấn đấu xây dựng thành phố Hà Giang đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại II; đến năm 2030, trở thành đô thị văn minh; đến năm 2045 thành phố trở thành đô thị thông minh, đậm đà bản sắc các dân tộc Hà Giang”, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Thành phố tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ xã hội hoá để xây dựng thành phố Hà Giang là hạt nhân, đầu tàu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đạt tiêu chí đô thị loại II cuối nhiệm kỳ, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và du lịch phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thành phố tập trung triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng đô thị bảo đảm công khai, nghiêm túc, chiến lược, định hướng lâu dài. Đặc biệt, cần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; kịp thời chấn chỉnh những vi phạm của cán bộ, công chức trong hoạt động thực thi công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành và giải quyết công việc của cơ quan nhà nước theo mô hình “Chính phủ điện tử”…

+ Theo chương trình, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XVIII; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII…

Tin và ảnh: TRỌNG HIẾU