Thành lập Tổ công tác về Thương mại điện tử 

Xem với cỡ chữ
Nhằm thu thập, tiếp nhận, xác minh thông tin các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác về Thương mại điện tử.

Tại Quyết định số 368/QĐ-TCQLTT về việc thành lập Tổ công tác, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương giao cho Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Nguyễn Kỳ Minh làm Tổ trưởng (gọi tắt là Tổ 368). Tổ 368 có nhiệm vụ tham mưu, giúp Tổng cục trưởng trong lĩnh vực thương mại điện tử trên phạm vi cả nước để nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc việc tuân thủ các quy định pháp luật về thương mai điện tử của tổ chức, cá nhân và các mô hình kinh doanh thương mại điện tử khác. Bên cạnh đó, Tổ 368 có nhiệm vụ phối hợp kiểm tra, xử lý các vụ việc hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan, lực lượng chức năng có thẩm quyền xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động quản lý thị trường trong môi trường thương mại điện tử.

Đồng thời, Tổ 368 sẽ xây dựng, đề xuất các giải pháp, phương án đấu tranh, phòng, chống và xử lý vi phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường trong môi trường thương mại điện tử để trình Tổng Cục trưởng xem xét, phê duyệt. Ngoài ra, Tổ 368 sẽ đôn đốc việc thực thi chỉ đạo của cấp trên, kế hoạch, chương trình công tác có liên quan đến lĩnh vực quản lý thị trường trong thương mại điện tử; xây dựng các đề án, chương trình hành động, chuẩn bị các phương tiện cần thiết, tham vấn chuyên gia, sẵn sàng phản ứng nhanh, hỗ trợ chuyên môn cho lực lượng quản lý thị trường trong công tác quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Từ Thức