KỲ HỌP THỨ 11, HĐND THỊ XÃ TỪ SƠN KHÓA XVIII NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Thẳng thắn và trách nhiệm 

Xem với cỡ chữ
Ngày 16.7, HĐND thị xã Từ Sơn Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 11 đánh giá kết quả về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời, quyết nghị chủ trương, chỉ tiêu, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 và xem xét một số nội dung quan trọng khác theo quy định của pháp luật.

Thực hiện quyết liệt

Tại kỳ họp, HĐND thị xã đã nghe 8 báo cáo, tờ trình và thông qua 3 dự thảo  nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện thu, chi ngân sách năm 2019; chương trình giám sát của HĐND thị xã. Báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của thị ủy, sự điều hành tích cực của UBND, giám sát có hiệu quả của HĐND, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong thị xã, cùng với sự chỉ đạo giúp đỡ của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, thị xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng so với cùng kỳ, xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh theo hướng đô thị.


Toàn cảnh kỳ họp Ảnh: Quang Tuấn

Thị xã đã thông qua Đề án tán thành chủ trương thành lập 5 phường và đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng; công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, các cấp, các ngành quyết tâm thực hiện chủ đề “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”; công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ đô thị, xã hội được thực hiện đồng bộ, hiện đại, bền vững; an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, bảo đảm; công tác cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã được thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những thách thức tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, đơn cử như những biến động kinh tế trong và ngoài nước, thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra ở địa phương đã ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế tư nhân, làng nghề. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm so với kế hoạch, việc xử lý ở một số địa phương còn chưa kiên quyết, chưa hiệu quả. Tình trạng xử lý rác thải làng nghề còn khó khăn, bệnh viện, trường học còn tình trạng quá tải...

Nóng vấn đề đất đai, môi trường

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thị xã Từ Sơn Trần Quang Huy nhấn mạnh, những vấn đề rất quan trọng đã được các đại biểu tham gia thảo luận đóng góp ý kiến thiết thực nhằm đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyền giám sát. Đề nghị UBND, các phòng, ban chuyên môn thị xã tận dụng tối đa nguồn lực, tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Nghị quyết HĐND hiệu quả, đồng thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Tại kỳ họp, thông qua các báo cáo, tờ trình, những vấn đề nổi cộm được cử tri và các đại biểu quan tâm như quản lý đất đai; tài nguyên - môi trường; xây dựng cơ bản; điện nước… đã được HĐND thị xã lựa chọn trong chất vấn và trả lời chất vấn.

 Đại biểu phường Trang Hạ quan tâm đến lĩnh vực quản lý đô thị và đầu tư xây dựng đã đề nghị, thị xã làm bùng binh từ đầu khu phố Trang Liệt giao với đường 227, dỡ bỏ dải phân cách đoạn đường khu phố Trang Hạ với tỉnh lộ 227. Đại biểu phường Hương Mạc cho rằng, diện tích xây dựng bến xe tĩnh không đúng mốc giao, lấn vào cửa Đền Mẫu, nhân dân đã có ý kiến đề nghị thị xã quan tâm.

Về lĩnh vực đất đai và môi trường, đại biểu xã Phù Chẩn kiến nghị, trước tình trạng lãng phí đất đai sau khi thu hồi, nhiều khu đất xen kẹt không canh tác được hoặc bị bỏ hoang, thị xã cần có cơ chế chính sách để triển khai thực hiện như thu hồi đất đấu giá quyền sử dụng đất hoặc chuyển đổi mục đích đất để trồng cây lâu năm. Đa số đại biểu quan tâm về việc phân rõ địa giới hành chính giữa các khu phố Đồng Phúc, phường Châu Khê và khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ. Bên cạnh đó, về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được các đại biểu đề cập, hiện trên địa bàn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, một số người dân chôn lấp tại bãi rác, đề nghị thị xã có biện pháp chỉ đạo và xử lý.

Nội dung câu hỏi chất vấn đã được lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Quản lý đô thị trả lời trực tiếp thỏa đáng, thể hiện tính công khai dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, đúng theo quy định của pháp luật. Đối với nội dung chưa rõ, chưa sâu đã được UBND thị xã giải đáp trực tiếp, một số ý kiến được UBND thị xã và các ngành tổng hợp. Kết quả giải quyết, trả lời sẽ được UBND thị xã báo cáo tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019. 

Phương Hoa