Thái Nguyên: Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XIII