Thái Nguyên: Thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 10  

Xem với cỡ chữ

Theo kết quả Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII do Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức, kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 9 - 11.12 tại Hội trường UBND thành phố Thái Nguyên. Bên cạnh xem xét, quyết định một số nội dung thường kỳ, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng như: Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, phương án phân bổ năm 2020; nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh… và thực hiện công tác cán bộ. Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất với lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh về chương trình TXCT của các đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp. Theo đó, mỗi đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện 2 cuộc TXCT trước kỳ họp và 1 cuộc sau kỳ họp tại đơn vị ứng cử.

LÊ MINH