Thái Nguyên: Làm rõ việc cấp kinh phí cho các xã nông thôn mới  

Xem với cỡ chữ
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa XIII.

Các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến vào Báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách năm 2020; Dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2020. Cụ thể, đề nghị UBND tỉnh báo cáo bổ sung diễn biến tình hình và công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; kết quả hỗ trợ các hộ chăn nuôi lợn bị thiệt hại do dịch bệnh tính đến thời điểm hiện nay; kế hoạch chăn nuôi trong những tháng cuối năm nhằm bảo đảm nhu cầu thị trường; đánh giá rõ hơn về vấn đề liên kết sản xuất, chuyển giao khoa học - công nghệ giữa khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với khu vực công nghiệp trong nước trên địa bàn; làm rõ việc cấp kinh phí cho các xã nông thôn mới kiểu mẫu chưa đạt mức tối thiểu theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của HĐND tỉnh...

LÊ MINH